SCHAFY, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 151 1971 099 7051 246 5911 181 3621 358 624
Bankové úvery 38 28476 584114 8880,000012 331
Bežná likvidita III. stupeň 1,701,781,260,53630,5549
Bežné bankové úvery 38 28438 3040,00000,000012 331
Časové rozlíšenie aktív 5 3135 6335 5725 1496 359
Časové rozlíšenie pasív 18 49934 60670 251120 839195 324
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9648-0,56320,5824-0,01670,0134
Celkové tržby 3 211 8173 193 7793 214 6443 397 5013 039 829
Celkový dlh 275 435216 183336 316234 356346 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -218 32817 765-6 387-919,008 108
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 256 61258 819121 275919,004 223
Čistý cash flow 197 793-62 456120 356-3 3043 961
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 30715 89322 33314 1579 056
Čistý zisk 8 3478 89213 8578 9201 837
Čistý zisk v minulom roku 8 89213 8578 9201 837-100 892
Cudzie zdroje -857 263-848 916-840 024-826 167-817 247
Daň z príjmov 3 8733 0204 0293 8234 057
Daň z príjmov v minulom roku 3 0204 0293 8234 0574 022
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 8733 0204 0293 8234 057
Dlhodobé bankové úvery 0,000038 280114 8880,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,000038 280114 8880,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,6914,4514,0311,7512,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,4511,459,033,595,70
Doba obratu aktív 131,62127,54144,18129,31165,65
Doba obratu pohľadávok 19,6914,4514,0311,7512,62
Doba obratu zásob 0,00000,000028 22834 9400,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000058 109120 2500,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,4412,8623,9021,6436,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000035 62567 5360,0000
EBIT v minulom roku 15 89322 33314 1579 056-92 170
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 30715 89322 33314 1579 056
EBITDA 243 170300 609347 193343 639308 661
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 243 170300 609347 193343 639308 661
Efektívna daňová sadzba 0,31690,25350,22530,30000,6883
Finančná páka 1,341,301,481,431,66
Finančné účty 256 61258 819121 275919,004 223
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7447-0,7719-0,6739-0,6993-0,6015
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74470,77190,67390,69930,6015
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 246 915314 746357 398362 842324 641
Krátkodobé pohľadávky 172 229124 568121 291107 323103 504
Krátkodobé záväzky 205 011110 888206 645197 671295 687
Krytie dlhovej služby 11,817,794,652,811,56
Materiál 10 533137 246100 38257 435165 230
Nákladové úroky 2 0873 9814 4471 4143 162
Nákladové úroky v minulom roku 3 9814 4471 4143 1624 700
Náklady na predaný tovar 2 357 6262 309 8652 366 2362 576 7102 366 689
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 298600,000,0000
Neobežný majetok 706 510773 439898 0711 010 5361 079 308
Obežný majetok 439 374320 633342 948165 677272 957
Obrat aktív 2,772,862,532,822,20
Obrat neobežného majetku 4,524,073,513,302,77
Obrat obežného majetku 7,279,829,2020,1310,97
Odpisy 229 434290 506328 362335 712306 826
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 114 717145 253164 181167 856153 413
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 114 717145 253164 181167 856153 413
Osobné náklady 685 909689 373629 323603 200490 855
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5472 5173 1891 7491 506
Ostatné záväzky z obchodného styku 129 90736 494126 687111 018201 023
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 237 781299 398342 219344 632308 663
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82150,82340,79710,79590,7829
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000608,261 2630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,221,211,251,261,28
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91210,85440,82440,80720,7860
Pohľadávky z obchodného styku 152 60798 74278 09432 77346 769
Pohotová likvidita II. stupeň 1,661,030,89610,35600,2267
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,3313,59-6,98250,05-206,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 94,77-15,6927,06-2,341,25
Pridaná hodnota 834 914837 257789 516757 910626 997
Primárna platobná neschopnosť 0,85130,36961,623,394,30
Rýchla likvidita I. stupeň 0,98020,32000,43800,00290,0084
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,130,71920,96870,68201,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,130,71920,96870,68201,12
Služby 189 323213 600281 038288 550273 130
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 151 1971 099 7051 246 5911 181 3621 358 624
Spotreba materiálu… 2 168 3032 096 2652 083 9002 287 5602 081 759
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 38 28476 584114 8880,000012 331
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 195 6863 155 4493 162 4493 345 0963 002 429
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 1468 3276 69710 4768 743
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 688777,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 192 5403 147 1223 154 0643 333 8432 993 686
Účtovný cash flow 197 793-62 456120 356-3 3043 961
Úročený dlh 38 28476 584114 8880,000012 331
Úrokové krytie 6,863,995,0210,012,86
Vlastné imanie 857 263848 916840 024826 167817 247
Všetky záväzky 275 435216 183336 316234 356346 053
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,000024 43275 020145 522
Výnosy budúcich období krátkodobé 18 49934 60645 81945 81949 802
Výsledok hospodárenia 16 88218 43025 52815 90910 578
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 88218 43025 52815 90910 578
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 3478 89213 8578 9201 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 89213 8578 9201 837-100 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 22011 91217 88612 7435 894
Zásoby 10 533137 246100 38257 435165 230
Záväzky 275 435216 183336 316234 356346 053
Záväzky z obchodného styku 129 90736 494126 687111 018201 023
Zisk pred zdanením 12 22011 91217 88612 7435 894
Zmena EBIT 0,90020,71161,581,56-0,0983
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-11 800
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-11 800
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00002 4940,0000
Účtovné závierky