"CHLADENIE", spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 579 743769 850725 959678 557659 569
Bežná likvidita III. stupeň 7,748,129,0710,827,39
Celkové tržby 881 835903 386757 798871 768778 426
Celkový dlh 67 44987 70373 88957 34280 106
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 605-47 864-46 224-38 194-60 281
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 60547 86446 22438 19460 281
Čistý cash flow 2 7411 6408 030-22 08717 266
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 90849 17954 57369 28566 210
Čistý zisk 23 38638 62842 85553 75151 370
Čistý zisk v minulom roku 38 62842 85553 75151 37054 629
Cudzie zdroje -512 294-682 147-652 070-621 215-579 463
Daň z príjmov 6 52210 55111 71815 53414 840
Daň z príjmov v minulom roku 10 55111 71815 53414 84015 835
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 52210 55111 71815 53414 840
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,4888,4945,1639,8340,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,4888,4945,1639,8340,51
Doba obratu aktív 268,37349,76349,66284,10309,27
Doba obratu pohľadávok 37,4888,4945,1639,8340,51
Doba obratu zásob 366,81444,09523,59368,14401,81
Doba splácania záväzkov 63,5483,5173,3743,6472,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,9739,4034,8223,3836,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 58,2573,6265,6936,0163,18
EBIT v minulom roku 49 17954 57369 28566 21070 464
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 90849 17954 57369 28566 210
EBITDA 40 98760 07464 93579 58776 424
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 40 98760 07464 93579 58776 424
Finančná páka 1,131,131,111,091,14
Finančné účty 50 60547 86446 22438 19460 281
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8837-0,8861-0,8982-0,9155-0,8785
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88370,88610,89820,91550,8785
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 224 579257 37062 76477 46474 376
Krátkodobé pohľadávky 80 976194 77093 75495 13386 395
Krátkodobé záväzky 66 90586 72772 28755 83878 695
Náklady na predaný tovar 724 756718 360669 116770 028679 321
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 384 337379 065359 618467 004394 778
Neobežný majetok 61 92066 01670 11274 20878 304
Obežný majetok 517 823703 834655 847604 349581 265
Obrat aktív 1,361,041,041,281,18
Obrat neobežného majetku 12,7312,1710,8111,759,94
Obrat obežného majetku 1,521,141,161,441,34
Obrat zásob 0,99510,82190,69710,99150,9084
Odpisy 8 1928 1928 1928 1928 192
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 0964 0964 0964 0964 096
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 0964 0964 0964 0964 096
Osobné náklady 24 70426 89825 63824 15624 599
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8882 7042 1712 1232 048
Ostatné záväzky z obchodného styku 61 33876 46164 72046 07468 332
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 31 57846 82051 04761 94359 562
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,583,163,464,214,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,942,422,623,153,02
Pohľadávky z obchodného styku 80 976194 77093 75495 13386 395
Pohotová likvidita II. stupeň 1,972,801,942,391,86
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -186,90-415,94-81,2028,13-33,56
Pridaná hodnota 63 74585 02688 682101 74099 101
Primárna platobná neschopnosť 0,75750,39260,69030,48430,7909
Rýchla likvidita I. stupeň 0,75640,55190,63950,68400,7660
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,651,461,140,72051,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,651,461,140,72051,05
Služby 333 885333 053299 724295 441276 709
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 579 743769 850725 959678 557659 569
Spotreba materiálu… 6 5346 2429 7747 5837 834
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 881 741903 386757 798871 768778 422
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 93 240100 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 465 751489 724482 704573 262535 119
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 322 750313 662275 094298 506243 303
Účtovný cash flow 2 7411 6408 030-22 08717 266
Vlastné imanie 512 294682 147652 070621 215579 463
Všetky záväzky 67 44987 70373 88957 34280 106
Výsledok hospodárenia 32 79551 88256 74371 39568 232
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 32 79551 88256 74371 39568 232
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 38638 62842 85553 75151 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 38 62842 85553 75151 37054 629
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 90849 17954 57369 28566 210
Zásoby 386 242461 200515 869471 022434 589
Záväzky 67 44987 70373 88957 34280 106
Záväzky z obchodného styku 61 33876 46164 72046 07468 332
Zisk pred zdanením 29 90849 17954 57369 28566 210
Zmena EBIT 0,60810,90120,78771,050,9396
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 93 240100 0000,00000,00000,0000