TAXI Bratislava PROFI a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 311 688219 4420,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,97780,96710,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 3611 2720,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,380917,270,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01060,77810,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -36,35-22,470,00000,00000,0000
Celkové tržby 392 3380,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 320 505229 6620,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 051-176 5450,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 051176 5450,00000,00000,0000
Čistý cash flow -3 358176 5450,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 581-5 7990,00000,00000,0000
Čistý zisk 3 621-5 7990,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 886-10 4930,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 8 81710 2200,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 282,6299,030,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,7999,030,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 289,98522,090,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 282,6299,030,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002 7070,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 295,13539,840,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -926,00-10 4930,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 581-5 7990,00000,00000,0000
EBITDA 5 381-3 9240,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 381-3 9240,00000,00000,0000
Finančná páka -35,35-21,470,00000,00000,0000
Finančné účty 5 051176 5450,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 581-5 7990,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,021,030,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 303 77641 6250,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 317 224226 9030,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 277 69230 5910,00000,00000,0000
Obežný majetok 310 327218 1700,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,260,69910,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,260,70320,00000,00000,0000
Osobné náklady 107 8420,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 800,001 8750,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 2460,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 621-5 7990,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,41070,56740,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,82750,77720,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01620,80450,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94080,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00004,020,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,060,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,060,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,00861,150,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 32 02341 6250,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97780,96710,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,630,05790,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,031,050,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -36,35-22,470,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 114 634122 8250,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,41070,56740,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01590,77810,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 59,56-58,530,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 59,56-58,530,00000,00000,0000
Služby 276 27827 4880,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 311 688219 4420,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 4143 1030,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 392 326153 4160,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 392 326153 4160,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -3 358176 5450,00000,00000,0000
Vlastné imanie -8 817-10 2200,00000,00000,0000
Všetky záväzky 320 505229 6620,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 381-3 9240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 381-3 9240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 621-5 7990,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 886-10 4930,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 581-5 7990,00000,00000,0000
Záväzky 320 505229 6620,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 6 2460,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 581-5 7990,00000,00000,0000
Zmena EBIT -4,950,55270,00000,00000,0000