Štúdio L + S, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 367 358351 198367 965323 021379 775
Bankové úvery 0,000015 83223 0710,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,040,91610,85230,85300,7941
Bežné bankové úvery 0,000015 83223 0710,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 0561 6470,000039 8553 968
Časové rozlíšenie pasív 9 4582 2526 0000,00007 760
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9257-0,06103,160,23941,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,3340,56226,22-15,08-31,75
Celkové tržby 653 924650 525643 981558 0810,0000
Celkový dlh 323 264340 550360 372345 966384 114
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 3647 53115 282-12 825-14 225
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 6887 6257 11312 14913 549
Čistý cash flow 32 063512,00-5 0365 49413 549
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28 21010 51928 06115 198-65 370
Čistý zisk 26 2406 80324 53812 139-72 938
Čistý zisk v minulom roku 6 80324 53812 139-22 98557 346
Cudzie zdroje -34 636-8 396-1 59322 94512 099
Daň z príjmov 488,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 488,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 169,30172,28182,82155,49182,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 115,89118,27125,77153,29180,41
Doba obratu aktív 209,22203,13224,82211,33239,49
Doba obratu pohľadávok 169,30172,28182,82155,49182,53
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000297,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 179,86183,84202,25222,62239,31
EBIT v minulom roku 10 51928 06115 198-15 77465 770
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28 21010 51928 06115 198-65 370
EBITDA 63 62051 93462 05867 785-28 528
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 63 62051 93462 05867 785-28 528
Finančná páka 10,6141,83230,99-14,08-31,39
Finančné účty 39 6887 6257 11312 14913 549
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 57 65146 00989 52060 842-39 962
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,85970,90500,89961,050,9992
Krátkodobé finančné výpomoci -676,00-676,00-676,00-676,00-676,00
Krátkodobé pohľadávky 297 253297 857299 217237 667289 450
Krátkodobé záväzky 315 809317 838331 015340 277379 477
Krytie dlhovej služby 5,8210,377,2532,29-1,86
Nákladové úroky 1 4822 7562 5632 0997 568
Nákladové úroky v minulom roku 2 7562 5632 0996 2518 424
Náklady na predaný tovar 445 252445 115409 682367 415464 833
Neobežný majetok 29 36144 06961 63533 35072 808
Obežný majetok 336 941305 482306 330249 816302 999
Obrat aktív 1,741,801,621,731,52
Obrat neobežného majetku 21,8314,329,6916,737,95
Obrat obežného majetku 1,902,071,952,231,91
Odpisy 29 41635 13238 91245 52025 181
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 70817 56619 45622 76025 181
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 70817 56619 45622 7600,0000
Osobné náklady 158 660170 108166 348145 5810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 9695 9259 2066 94311 434
Ostatné záväzky z obchodného styku 61 01864 187117 788314 9030,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 65641 93563 45057 659-47 757
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,77270,28891,02-0,51395,71
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,67020,33810,9067-0,88078,76
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81110,91490,88620,76430,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,091,131,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,040,90590,91450,99684,53
Pohľadávky z obchodného styku 203 479204 474205 847234 297286 080
Pohotová likvidita II. stupeň 1,040,91610,85230,85300,7941
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,08-16,400,31634,180,8930
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 21,630,1858-1,962,621,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88000,96970,97941,071,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,3340,56226,22-15,08-31,75
Pridaná hodnota 195 622185 934187 706190 481113 964
Primárna platobná neschopnosť 0,29990,31390,57221,340,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,75760,810315,40-0,52906,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,086,565,815,10-13,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,086,565,815,10-13,46
Služby 409 627419 622385 020338 342429 874
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 367 358351 198367 965323 021379 775
Spotreba materiálu… 35 62525 49324 66229 07334 959
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -676,0015 15622 395-676,00-676,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 640 874631 049615 722557 896578 797
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000018 3340,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000028,00101,00331,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 640 874631 021597 287557 565578 797
Účtovný cash flow 32 063512,00-5 0365 49413 549
Úročený dlh -676,0015 15622 395-676,00-676,00
Úrokové krytie 19,043,8210,957,24-8,64
Vlastné imanie 34 6368 3961 593-22 945-12 099
Všetky záväzky 323 264340 550360 372345 966384 114
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 4582 2526 0000,00007 760
Výsledok hospodárenia 34 20416 80237 52222 265-53 709
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 20416 80237 52222 265-53 709
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 2406 80324 53812 139-72 938
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 80324 53812 139-22 98557 346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 7287 76325 49813 099-72 938
Záväzky 323 264340 550360 372345 966384 114
Záväzky z obchodného styku 61 01864 187117 788314 9030,0000
Zisk pred zdanením 26 7287 76325 49813 099-72 938
Zmena EBIT 2,680,37491,85-0,9635-0,9939
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00003 9580,00000,0000