ELTECO, a.s. „v konkurze"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 17 007 89818 545 77819 485 12721 429 5160,0000
Aktivácia 45 7963 283 2561 650 7082 994 5330,0000
Bankové úvery 7 426 9747 426 9747 656 3236 164 9920,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64920,72761,051,110,0000
Bežné bankové úvery 7 421 2097 421 2096 221 6016 164 9920,0000
Časové rozlíšenie aktív 67 0151 128 1091 503 7601 607 7110,0000
Časové rozlíšenie pasív 81 31497 785122 347116 3780,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0037-0,01001,34-0,01260,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,43-9,54210,855,110,0000
Celkové tržby 245 8014 316 72214 980 5900,00000,0000
Celkový dlh 20 747 96820 608 79619 271 38017 823 6570,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 800 0677 785 9717 856 5076 487 9910,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -6,76-0,5217-0,16130,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 45218 54840 09444 0010,0000
Čistý cash flow -14 096-21 546-122 66644 0010,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 659 082-2 039 362-1 943 385944 5950,0000
Čistý zisk -1 660 581-2 252 203-2 416 131305 6140,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 252 203-2 416 131-384 284326 1770,0000
Cudzie zdroje 3 821 3842 160 803-91 400-3 489 4810,0000
Daň z príjmov 1 491-6 492-16 3400,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku -6 492-16 340-447,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 491-6 492-16 3400,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 5 7655 7651 434 7220,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 57 65656 028103 793123 9630,0000
Dlhodobý dlh 5 7655 7651 434 7220,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12 2261 240373,60150,640,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12 1931 238373,05150,480,0000
Doba obratu aktív 20 9532 257728,00305,130,0000
Doba obratu pohľadávok 12 2971 247377,48152,410,0000
Doba obratu zásob 75 1975 1122 214528,180,0000
Doba splácania záväzkov 344 49722 4693 953148,530,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13 9531 361358,89120,760,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 130 5888 6511 6820,00000,0000
EBIT v minulom roku -2 039 362-1 943 385109 958962 8740,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 659 082-2 039 362-1 943 385944 5950,0000
EBITDA -1 404 053-1 572 869-842 1162 785 5310,0000
EBITDA marža -5,71-0,3644-0,05620,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 404 053-1 572 869-842 1162 785 5310,0000
Finančná páka -4,45-8,58213,196,140,0000
Finančné účty 4 45218 54840 09444 0010,0000
Hrubá marža -2,300,23810,23000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 377 697-390 6301 252 5922 707 0810,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66590,60300,49300,39580,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 377 545377 545240 278367 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 9 924 38010 191 2999 999 39510 579 7300,0000
Krátkodobé záväzky 11 325 92411 183 3809 605 8108 480 8690,0000
Krytie dlhovej služby -17,27-5,23-1,524,040,0000
Materiál 1 177 3261 168 9641 365 9691 916 7540,0000
Nákladové úroky 8,00219 333489 086638 9810,0000
Nákladové úroky v minulom roku 219 333489 086494 689636 6970,0000
Náklady na predaný tovar 862 2311 972 0736 323 59618 505 3360,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 000181 670887 0543 178 9840,0000
Neobežný majetok 4 482 1814 607 2432 457 4074 473 8650,0000
Obežný majetok 12 458 70212 810 42615 523 96015 347 9400,0000
Obrat aktív 0,01740,16170,50141,200,0000
Obrat neobežného majetku 0,06610,65113,985,730,0000
Obrat obežného majetku 0,02380,23420,62931,670,0000
Obrat zásob 0,00490,07140,16490,69100,0000
Odpisy 250 126773 8581 364 072894 4310,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 125 063386 929682 036894 4310,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 125 063386 929682 0360,00000,0000
Osobné náklady 334 4412 436 1054 535 3320,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 488,004 56943 45478 4500,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 950 7753 968 5934 021 8690,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 410 455-1 478 345-1 052 0591 200 0450,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,59092,371,320,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -47,165,663,880,34210,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,690,42180,75970,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,96820,32010,58417,970,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 897 46110 170 7169 984 62110 568 4580,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52050,59420,71300,80850,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -271,10-100,290,7451-79,300,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 762-0,0982-0,25080,06890,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,221,110,98900,83170,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,43-9,54210,855,110,0000
Pridaná hodnota -565 9541 027 6443 445 6857 128 6250,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,43461,04-26,430,08760,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -14,78-13,10-22,886,400,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -14,78-13,10-22,886,400,0000
Služby 651 122486 522915 4412 067 4370,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 007 89818 545 77819 485 12721 429 5160,0000
Spotreba materiálu… 134 8081 982 1177 078 84915 594 1500,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 804 5197 804 5197 896 6016 531 9920,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 309 6993 593 12110 838 36225 633 9610,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 13 422593 4041 069 0810,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 8 900245 9661 022 7993 700 6550,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 287 3772 753 7518 746 48221 933 3060,0000
Účtovný cash flow -14 096-21 546-122 66644 0010,0000
Úročený dlh 7 804 5197 804 5197 896 6016 531 9920,0000
Úrokové krytie -207 385-9,30-3,971,480,0000
Vlastné imanie -3 821 384-2 160 80391 4003 489 4810,0000
Všetky záväzky 20 747 96820 608 79619 271 38017 823 6570,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 81 31481 31465 77449 9040,0000
Výsledok hospodárenia -1 658 594-2 034 331-1 889 6691 154 3110,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 658 594-2 034 331-1 889 6691 154 3110,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 660 581-2 252 203-2 416 131305 6140,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 252 203-2 416 131-384 284326 1770,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 659 090-2 258 695-2 432 471409 9410,0000
Zásoby 2 472 2142 544 5515 380 6784 600 2460,0000
Záväzky 20 747 96820 608 79619 271 38017 823 6570,0000
Záväzky z obchodného styku 4 293 3124 305 6404 088 6760,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 342 537337 04766 8070,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 659 090-2 258 695-2 432 471409 9410,0000
Zmena EBIT 0,81351,05-17,670,98100,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -110 097-2 605 020907 040-659 2980,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -110 097-2 605 020907 040-659 2980,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 17 837281 008752 562736 7890,0000
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Automatizované spracovanie údajov
Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
Obchodná,konzultačno-poradenská a sprostredkovateľská činnosť v elektrotechnike
Rozvoj výskumno-vývojových,technických,výrobných a servisných činností v..
Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Vývoj, výroba a predaj zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení..
Prenájom hnuteľných vecí
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej..
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva..
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych..
Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Kúpa,predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod a veľkoobchod..
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení..
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..