PROMPT, spol.s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 122 521152 412146 605133 127182 164
Bežná likvidita III. stupeň 5,0810,487,238,704,48
Časové rozlíšenie aktív 235,00233,00234,001 7801 547
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,994,160,0835-6,901,40
Celkové tržby 41 05438 52737 31341 05140 691
Celkový dlh 13 4289 36412 1147 70824 317
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 014-60 096-21 164-20 153-73 272
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 01460 09621 16420 15373 272
Čistý cash flow -40 08238 9321 011-53 11933 930
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 4119 16210 0338 532-8 425
Čistý zisk 16 0458 5569 0737 572-9 385
Čistý zisk v minulom roku 8 5569 0737 572-9 385-17 709
Cudzie zdroje -109 093-143 048-134 491-125 419-157 847
Daň z príjmov 3 366606,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 606,00960,00960,00960,007,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 366606,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 284,29206,41491,41259,17192,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 282,69177,06489,72259,17180,86
Doba obratu aktív 1 0891 4441 4341 1841 924
Doba obratu pohľadávok 284,29206,41491,41259,17192,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 119,3088,63118,4168,45256,76
EBIT v minulom roku 9 16210 0338 532-8 425-17 350
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 4119 16210 0338 532-8 425
EBITDA 20 74018 55225 28422 9217 969
EBITDA marža 0,50520,48150,67760,55840,1958
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 74018 55225 28422 9217 969
Finančná páka 1,121,071,091,061,15
Finančné účty 20 01460 09621 16420 15373 272
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8904-0,9386-0,9174-0,9421-0,8665
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89040,93860,91740,94210,8665
Hrubá marža 0,63570,46260,61600,5049-0,3930
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 41118 51224 18322 6827 435
Krátkodobé pohľadávky 31 97621 78750 23629 14818 189
Krátkodobé záväzky 13 4199 35512 1057 69924 308
Materiál 13 49113 49113 49013 49013 504
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000352,00
Náklady na predaný tovar 14 95420 70314 32820 32550 545
Neobežný majetok 54 38354 38359 05966 13473 209
Obežný majetok 67 90397 79687 31265 213107 408
Obrat neobežného majetku 0,75490,70840,63180,62070,4720
Obrat obežného majetku 0,60460,39400,42740,62950,3217
Odpisy 0,00009 35014 15014 15015 348
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00004 6757 0757 0757 674
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00004 6757 0757 0757 674
Osobné náklady 0,00000,00000,0000175,0017 834
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3291 1191 103367,001 177
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 0792,00128,001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 5888 74910 1746 27723 153
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 04517 90623 22321 7225 963
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,0084-1,12
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,97631,010,0271-1,290,8338
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000118,43-0,8966
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00001,911,621,45-0,4819
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,97631,010,0271-1,290,9819
Pohľadávky z obchodného styku 31 79618 68950 06329 14817 122
Pohotová likvidita II. stupeň 3,898,785,926,633,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,72-3,67-133,032,36-4,65
Pridaná hodnota 26 10017 82422 98520 726-15 990
Primárna platobná neschopnosť 0,27010,46810,20320,21531,35
Rýchla likvidita I. stupeň 1,496,421,752,623,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,64740,50470,47910,33633,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,64740,50470,47910,33633,05
Služby 10 04416 0408 08512 6059 834
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 122 521152 412146 605133 127182 164
Spotreba materiálu… 4 9104 6636 2437 7209 426
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 05438 52737 31341 05134 876
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000321,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 05438 52737 31341 05134 555
Účtovný cash flow -40 08238 9321 011-53 11933 930
Vlastné imanie 109 093143 048134 491125 419157 847
Všetky záväzky 13 4289 36412 1147 70824 317
Výsledok hospodárenia 20 7409 20211 1348 771-7 258
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 7409 20211 1348 771-7 258
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 0458 5569 0737 572-9 385
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 5569 0737 572-9 385-17 709
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 4119 16210 0338 532-8 425
Zásoby 15 91315 91315 91215 91215 947
Záväzky 13 4289 36412 1147 70824 317
Záväzky z obchodného styku 8 5888 74910 1746 27723 153
Zisk pred zdanením 19 4119 16210 0338 532-8 425
Zmena EBIT 2,120,91321,18-1,010,4856
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-31 285
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-31 285
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000200,00