SLOVING, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 780 1912 372 1633 061 6162 632 2632 334 397
Bankové úvery 698 934467 632413 059163 5460,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,371,221,281,361,25
Bežné bankové úvery 698 934467 632413 059163 5460,0000
Časové rozlíšenie aktív 18 32111 34515 01212 1929 716
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,200,13770,0503-0,03140,4835
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7808-0,0445-0,01840,0140-0,1346
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,534,413,532,643,87
Celkové tržby 7 565 8666 253 8587 533 1676 060 2826 328 743
Celkový dlh 1 991 8331 933 6962 385 3951 909 6361 854 828
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -329 338384 068269 127-14 427-155 289
Čistá hodnota zákazky 20 0880,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 028 27283 564143 932177 973155 289
Čistý cash flow 944 708-60 368-34 04122 684-231 848
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 906 651475 213772 760845 309528 739
Čistý zisk 709 384359 501597 339643 745400 687
Čistý zisk v minulom roku 359 501597 339643 745400 687465 393
Cudzie zdroje -788 358-438 467-676 221-722 627-479 569
Daň z príjmov 191 187107 029169 613196 866127 518
Daň z príjmov v minulom roku 107 029169 613196 866127 518140 566
Daň z príjmov z bežnej činnosti 191 187107 029169 613196 866127 518
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00005 0613 0860,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,17118,16117,42115,09115,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 73,17111,73113,58112,51113,32
Doba obratu aktív 134,38134,84143,85172,56138,01
Doba obratu pohľadávok 73,17118,16117,65115,29115,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,4877,0786,77106,56101,82
EBIT v minulom roku 475 213772 760845 309528 739607 590
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 906 651475 213772 760845 309528 739
EBITDA 1 080 456643 592936 189981 577627 781
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 080 456643 592936 189981 577627 781
Finančná páka 3,535,414,533,644,87
Finančné účty 1 028 27283 564143 932177 973155 289
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 056 269629 438923 901975 137605 027
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43520,57160,60320,61750,7377
Krátkodobé pohľadávky 1 513 8302 078 7362 499 0871 755 6531 957 448
Krátkodobé záväzky 1 209 8811 355 8221 846 8541 625 4581 722 163
Krytie dlhovej služby 177,7174,12161,19208,941 176
Materiál 18 28829 38321 21929 49735 528
Nákladové úroky 6 0808 6835 8084 698534,00
Nákladové úroky v minulom roku 8 6835 8084 698534,001 631
Náklady na predaný tovar 4 998 0214 518 1605 706 6843 567 7774 614 708
Neobežný majetok 167 327143 635164 629194 590176 416
Obežný majetok 2 594 5432 217 1832 881 9752 425 4812 148 265
Obrat aktív 2,722,712,542,122,64
Obrat neobežného majetku 45,1344,7047,1928,6135,00
Obrat obežného majetku 2,912,902,702,302,87
Odpisy 148 898154 040150 090114 94875 506
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 74 44977 02075 04557 47437 753
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 74 44977 02075 04557 47437 753
Osobné náklady 1 526 3041 329 8901 183 4891 074 3901 093 770
Ostatné náklady na finančnú činnosť 25 11114 15415 28811 44022 754
Ostatné záväzky z obchodného styku 859 2971 000 7911 468 2351 093 8501 271 540
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 858 282513 541747 429758 693476 193
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47700,39680,54840,72640,8355
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,57740,46760,63610,83960,8636
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59770,69890,57400,53720,7016
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,671,431,741,861,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,521,281,551,681,33
Pohľadávky z obchodného styku 1 513 8301 965 5372 417 3751 716 2831 916 764
Pohotová likvidita II. stupeň 1,341,191,181,091,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,83457,2619,86-31,862,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 155,38-6,95-5,864,83-434,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71640,81520,77910,72550,7946
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,534,413,532,643,87
Pridaná hodnota 2 553 7051 902 9392 061 9882 000 1431 558 992
Primárna platobná neschopnosť 0,58090,50920,60740,63730,6634
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,89980,81990,88330,89080,8355
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53870,04580,06370,09950,0902
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,843,002,551,952,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,843,002,551,952,95
Služby 3 589 4713 405 8243 492 5472 803 9763 920 370
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 780 1912 372 1633 061 6162 632 2632 334 397
Spotreba materiálu… 1 417 203925 1601 967 5411 223 073694 338
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 698 934467 632413 059163 5460,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 552 1886 421 0997 770 1725 570 4206 173 700
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 462,000,00001 5002 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 24 06340 3780,00002 2321 418
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 527 6636 380 7217 768 6725 565 6886 172 282
Účtovný cash flow 944 708-60 368-34 04122 684-231 848
Úročený dlh 698 934467 632413 059163 5460,0000
Úrokové krytie 149,1254,73133,05179,93990,15
Vlastné imanie 788 358438 467676 221722 627479 569
Všetky záväzky 1 991 8331 933 6962 385 3951 909 6361 854 828
Výsledok hospodárenia 932 020489 552787 599869 129552 275
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 932 020489 552787 599869 129552 275
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 709 384359 501597 339643 745400 687
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 359 501597 339643 745400 687465 393
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 900 571466 530766 952840 611528 205
Zásoby 52 44154 883233 895488 76935 528
Záväzky 1 991 8331 933 6962 385 3951 909 6361 854 828
Záväzky z obchodného styku 879 3851 000 7911 468 2351 093 8501 271 540
Zisk pred zdanením 900 571466 530766 952840 611528 205
Zmena EBIT 1,910,61500,91421,600,8702
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 8 653-187 176-246 596459 2720,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8 653-187 176-246 596459 2720,0000
Účtovné závierky