TATRACOM, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 663 343655 662652 945643 378631 733
Bežná likvidita III. stupeň 41,1854,9733,4327,0226,96
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 38,8651,5631,2123,4924,56
Celkové tržby 10 2547 70113 20016 54012 001
Celkový dlh 4 2932 9214 4664 8544 108
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -166 812-150 613-139 400-114 036-100 883
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,61520,55340,75420,65890,7350
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 166 812150 613139 400114 036100 883
Čistý cash flow 166 812150 613139 400114 036100 883
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 7985 05611 16212 5279 956
Čistý zisk 6 3084 2629 95510 8998 821
Čistý zisk v minulom roku 4 2629 95510 8998 8211 966
Cudzie zdroje -659 050-652 741-648 479-638 524-627 625
Daň z príjmov 1 490794,001 2071 6281 135
Daň z príjmov v minulom roku 794,001 2071 6281 1351 011
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 490794,001 2071 6281 135
Dlhodobé pohľadávky 26 28534 83243 35051 94960 717
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 354,89471,17274,28377,73299,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 354,89471,17274,11377,03299,76
Doba obratu aktív 23 61231 07618 05514 19819 214
Doba obratu pohľadávok 1 2912 1221 4731 5242 146
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 152,81138,45123,49107,12124,94
EBIT v minulom roku 5 05611 16212 5279 9562 977
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 7985 05611 16212 5279 956
EBITDA 7 9315 17911 28412 6329 804
EBITDA marža 0,77350,67250,85480,76370,8169
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 9315 17911 28412 6329 804
Finančná páka 1,011,001,011,011,01
Finančné účty 166 812150 613139 400114 036100 883
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9935-0,9955-0,9932-0,9925-0,9935
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99350,99550,99320,99250,9935
Hrubá marža 0,64260,50530,74720,69240,7395
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 7985 05611 16212 5249 657
Krátkodobé pohľadávky 9 9709 9419 91917 1179 856
Krátkodobé záväzky 4 2932 9214 4664 8544 108
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 989,00804,00804,00999,00745,00
Náklady na predaný tovar 3 6653 8103 3375 0883 126
Neobežný majetok 460 276460 276460 276460 276460 277
Obežný majetok 203 067195 386192 669183 102171 456
Ostatné náklady na finančnú činnosť 133,00123,00122,00108,00147,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 3084 2629 95510 8998 821
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 16,2719,5610,566,898,41
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 16,2719,5610,566,898,41
Pohľadávky z obchodného styku 9 9709 9419 91317 0859 856
Pohotová likvidita II. stupeň 41,1854,9733,4327,0226,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,95-4,33-4,65-5,60-6,22
Pridaná hodnota 6 5893 8919 86311 4528 875
Rýchla likvidita I. stupeň 38,8651,5631,2123,4924,56
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,54130,56400,39580,38430,4190
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,54130,56400,39580,38430,4190
Služby 3 0032 5982 3162 7363 088
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 663 343655 662652 945643 378631 733
Spotreba materiálu… 662,001 2121 0212 35238,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 2547 70113 20016 54012 001
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 2547 70113 20016 54012 001
Účtovný cash flow 166 812150 613139 400114 036100 883
Vlastné imanie 659 050652 741648 479638 524627 625
Všetky záväzky 4 2932 9214 4664 8544 108
Výsledok hospodárenia 7 9315 17911 28412 6329 804
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 9315 17911 28412 6329 804
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 3084 2629 95510 8998 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 2629 95510 8998 8211 966
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 7985 05611 16212 5279 956
Záväzky 4 2932 9214 4664 8544 108
Záväzky z obchodného styku 989,00804,00804,00999,00745,00
Zisk pred zdanením 7 7985 05611 16212 5279 956
Zmena EBIT 1,540,45300,89101,263,34