Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 360 9441 068 054985 5631 068 6941 057 599
Bežná likvidita III. stupeň 1,831,210,95350,81580,7731
Časové rozlíšenie aktív 1 9663 4462 6713 7823 722
Časové rozlíšenie pasív 126 25238 80136 906145 837132 079
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9040-0,6020-0,4709-0,7597-0,6845
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,901,591,211,761,59
Celková tržba 518 652584 782815 234723 285713 540
Celková tržba v minulom roku 584 782815 234723 285713 540738 795
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,602,452,462,372,38
Celkový dlh 759 934730 754674 800649 000651 663
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -429 177-179 704-128 956-208 060-187 449
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 429 177179 704128 956208 060187 449
Čistý cash flow 429 177179 704128 956208 060187 449
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 176 90425 6421 000,001 500994,36
Čistý zisk 176 25724 6420,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 24 6420,00000,00000,000016 658
Cudzie zdroje -474 757-298 499-273 857-273 857-273 857
Daň z príjmov 647,151 000,001 000,001 500994,36
Daň z príjmov v minulom roku 1 000,001 000,001 500994,36676,61
Daň z príjmov z bežnej činnosti 647,151 000,001 000,001 500994,36
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,29520,00001,330,70510,1495
Doba obratu aktív 957,76666,64441,27539,31541,00
Doba obratu pohľadávok 0,29520,00001,330,70510,1495
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,4770,4447,5859,5160,40
EBIT v minulom roku 25 6421 000,001 500994,3617 334
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 176 90425 6421 000,001 500994,36
EBITDA 181 69429 5634 48810 99119 697
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 181 69429 5634 48810 99119 697
Efektívna daňová sadzba 0,00370,04061,801,131,0000
Finančná páka 2,873,583,603,903,86
Finančné účty 429 177179 704128 956208 060187 449
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 181 69429 5634 48810 99119 697
Krátkodobé pohľadávky 419,450,00002 9691 397292,16
Krátkodobé záväzky 110 088112 854106 280117 934118 082
Materiál 0,00000,00001 9361 9361 936
Náklady na predaný tovar 201 77454 79056 058105 88066 884
Neobežný majetok 929 381884 903849 031853 519864 200
Obežný majetok 429 597179 704133 861211 393189 677
Obrat aktív 0,38110,54750,82720,67680,6747
Obrat neobežného majetku 0,55810,66080,96020,84740,8257
Obrat obežného majetku 1,213,256,093,423,76
Odpisy 5 4364 9214 48810 99119 697
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 4364 9214 48810 99119 697
Osobné náklady 1 556 0771 322 8361 307 4461 294 6391 269 260
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 181 69429 5634 48810 99119 697
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,82750,30730,15820,28770,2627
Pohotová likvidita II. stupeň 1,831,210,94000,80840,7654
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,11-1,66-2,12-1,32-1,46
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55840,68420,68470,60730,6162
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,602,452,462,372,38
Rýchla likvidita I. stupeň 1,821,180,90060,78880,7493
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,1824,72150,3559,0533,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,1824,72150,3559,0533,08
Služby 201 77454 79056 058105 88066 884
Stupeň prevádzkovej páky 7,7835,750,59151,490,0594
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 518 652584 782815 221723 285713 540
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 518 652584 782815 221723 285713 540
Tržby za vlastné výkony a tovar 518 652584 782815 234723 285713 540
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 584 782815 234723 285713 540738 795
Účtovný cash flow 429 177179 704128 956208 060187 449
Vlastné imanie 474 757298 499273 857273 857273 857
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 360 9441 068 054985 5631 068 6941 057 599
Všetky záväzky 759 934730 754674 800649 000651 663
Výsledok hospodárenia 176 25724 6420,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 176 25724 6420,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 24 6420,00000,00000,000016 658
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 176 25724 6420,00000,00000,0000
Zásoby 0,00000,00001 9361 9361 936
Záväzky súčet 759 934730 754674 800649 000651 663
Zisk pred zdanením 176 25724 642554,131 333994,36
Zmena Celkovej tržby 0,88690,71731,131,010,9658
Zmena EBIT 6,9025,640,66671,510,0574
Účtovné závierky