Q 4 U, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 300 038262 613249 947239 967152 101
Bežná likvidita III. stupeň 1,571,711,631,521,40
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00008,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2013-0,00180,2889-0,3350-0,6622
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,581,251,321,512,57
Celkové tržby 810 971557 355537 048549 1890,0000
Celkový dlh 183 827146 151142 080144 282109 525
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 936-9 538-9 327-40 485-28 194
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 9369 5389 32740 48528 194
Čistý cash flow 23 398211,00-31 15832 05128 194
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 257,0012 51916 940-1 30710 865
Čistý zisk -252,008 59612 078-4 90310 865
Čistý zisk v minulom roku 8 59612 078-4 90358 01141 328
Cudzie zdroje -116 211-116 462-107 867-95 685-42 576
Daň z príjmov 233,003 5034 1012 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 5034 1012 88016 6630,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 233,003 5034 1012 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 117,34129,21147,73116,91152,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,6699,36112,6888,05145,80
Doba obratu aktív 147,51176,38170,04159,52186,88
Doba obratu pohľadávok 117,34129,21147,73116,91152,23
Doba obratu zásob 0,00001 3230,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00004 9487 814932,99149,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 86,5494,0194,7594,87133,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00003 7156 188747,720,0000
EBIT v minulom roku 12 51916 940-1 30775 04741 328
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 257,0012 51916 940-1 30710 865
EBITDA -34 00535 36736 65711 49514 845
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -34 00535 36736 65711 49514 845
Efektívna daňová sadzba -12,260,28950,2535-1,420,0000
Finančná páka 2,582,252,322,513,57
Finančné účty 32 9369 5389 32740 48528 194
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 82 81137 34636 49511 17614 538
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58670,53300,55720,59470,7151
Krátkodobé pohľadávky 238 672192 383217 156175 872123 899
Krátkodobé záväzky 176 022139 970139 281142 719108 767
Krytie dlhovej služby -123,2184,2148,1716,050,0000
Materiál 4 67537 4180,00000,00000,0000
Nákladové úroky 276,00420,00761,00716,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 420,00761,00716,00373,000,0000
Náklady na predaný tovar 691 353412 988463 812519 547265 801
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000010 3266 50655 8345 583
Neobežný majetok 23 75523 27423 46423 6100,0000
Obežný majetok 276 283239 339226 483216 357152 093
Obrat aktív 2,472,072,152,291,95
Obrat neobežného majetku 31,2523,3522,8723,260,0000
Obrat obežného majetku 2,692,272,372,541,95
Odpisy 23 45421 29619 54212 4820,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 80910 6489 7716 2410,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 64510 6489 7716 2410,0000
Osobné náklady 101 787107 20441 48922 4160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 362441,00162,00319,00307,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000012,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 101 205105 101110 301114 3790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 20229 89231 6207 57910 865
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,990,82170,57050,75890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000012,6311,180,52900,1176
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,50161,221,751,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,40771,021,190,84640,0000
Pohľadávky z obchodného styku 159 996147 933165 643132 455118 663
Pohotová likvidita II. stupeň 1,541,441,631,521,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,97-551,953,46-2,99-1,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 84,780,5024-40,9444,760,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61270,55650,56840,60130,7201
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,581,251,321,512,57
Pridaná hodnota 51 060130 46272 72629 53831 270
Primárna platobná neschopnosť 0,63250,71050,66590,86350,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,414,133,8812,557,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,414,133,8812,557,38
Služby 249 868217 596145 315121 727173 601
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 300 038262 613249 947239 967152 101
Spotreba materiálu… 441 485185 066311 991341 98686 617
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 801 502544 654536 538549 085297 071
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 59 0891 2040,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 05458 4803 6863 43311 843
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 741 359484 970532 852545 652285 228
Účtovný cash flow 23 398211,00-31 15832 05128 194
Úrokové krytie 0,931229,8122,26-1,830,0000
Vlastné imanie 116 211116 462107 86795 68542 576
Všetky záväzky 183 827146 151142 080144 282109 525
Výsledok hospodárenia 1 63012 98317 115-987,0014 845
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 63012 98317 115-987,0014 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -252,008 59612 078-4 90310 865
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 59612 078-4 90358 01141 328
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -19,0012 09916 179-2 02314 539
Zásoby 4 67537 4180,00000,00000,0000
Záväzky 183 827146 151142 080144 282109 525
Záväzky z obchodného styku 101 205105 101110 301114 3790,0000
Zisk pred zdanením -19,0012 09916 179-2 02314 539
Zmena EBIT 0,02050,7390-12,96-0,01740,2629
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 2920,00000,00000,0000