ECM ECO Monitoring, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 096 6644 225 1784 506 0353 543 6273 948 517
Aktivácia 0,00000,00000,0000176,000,0000
Bankové úvery 443,00232 913450 904921,00142 114
Bežná likvidita III. stupeň 2,782,441,523,292,66
Bežné bankové úvery 443,00232 913450 904921,00142 114
Časové rozlíšenie aktív 3 4533 4434 1024 3684 012
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5397-0,2054-0,78731,42-0,8382
Celkové tržby 4 154 1733 788 8153 524 9723 112 9643 402 072
Celkový dlh 757 746718 9351 221 137710 455900 961
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -875 229-262 915-130 846-1 140 575-129 193
Čistá hodnota zákazky 114 75516 44471 4220,000025 874
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 875 672495 828581 7501 141 496271 307
Čistý cash flow 379 844-85 922-559 746870 189-605 859
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 585 504526 113400 254104 00248 735
Čistý zisk 575 163496 154382 158114 74716 783
Čistý zisk v minulom roku 496 154382 158114 74716 783148 061
Cudzie zdroje -3 338 918-3 506 243-3 284 898-2 833 172-3 047 556
Daň z príjmov 8 50024 02115 199-10 79130 566
Daň z príjmov v minulom roku 24 02115 199-10 79130 566-13 189
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 50024 02115 199-10 79130 566
Dlhodobé pohľadávky 16 73018 51317 54126 89513 216
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,0588,91101,8191,80199,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 77,4569,1891,9977,72185,82
Doba obratu aktív 360,60406,85467,09434,34422,16
Doba obratu pohľadávok 89,5390,69103,6295,10201,36
Doba obratu zásob 14,4837,4455,3532,1640,98
Doba splácania záväzkov 127,2695,41203,38158,78193,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,9540,2973,7075,1677,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 115,1773,22174,14122,34171,80
EBIT v minulom roku 526 113400 254104 00248 735134 872
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 585 504526 113400 254104 00248 735
EBITDA 264 480257 309250 029-160 954-182 727
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 264 480257 309250 029-160 954-182 727
Efektívna daňová sadzba 0,01460,04620,0383-0,10380,6455
Finančná páka 1,231,211,371,251,30
Finančné účty 875 672495 828581 7501 141 496271 307
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8150-0,8298-0,7290-0,7995-0,7718
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81500,82980,72900,79950,7718
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 252 984243 535262 977-171 186-194 483
Krátkodobé pohľadávky 1 000 339923 356982 114748 9771 870 112
Krátkodobé záväzky 703 827418 396710 943613 247722 798
Krytie dlhovej služby 143,6643,3386,31-3 499-131,84
Materiál 61 565150 665181 557106 06775 365
Nákladové úroky 1 8415 9382 89746,001 386
Nákladové úroky v minulom roku 5 9382 89746,001 3860,0000
Náklady na predaný tovar 3 205 8652 931 7632 686 6972 365 7192 844 474
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 018 7561 600 5861 275 9391 409 7271 364 867
Neobežný majetok 2 120 3722 619 8742 727 0501 497 6851 636 618
Obežný majetok 1 972 8391 601 8611 774 8832 041 5742 307 887
Obrat aktív 1,010,89710,78140,84040,8646
Obrat neobežného majetku 1,961,451,291,992,09
Obrat obežného majetku 2,102,371,981,461,48
Obrat zásob 25,209,756,5911,358,91
Odpisy 38 42836 32434 38818 41640 916
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 21418 16217 1949 20820 458
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 21418 16217 1949 20820 458
Osobné náklady 684 591620 930594 607548 424552 931
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 49613 77412 85210 23211 756
Ostatné záväzky z obchodného styku 522 254304 659537 309472 513616 533
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 613 591532 478416 546133 16357 699
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72770,72300,71260,89580,9710
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,46600,53660,65400,43430,4172
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,371,381,401,121,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,301,311,331,080,9589
Pohľadávky z obchodného styku 879 893718 495887 408634 0541 738 040
Pohotová likvidita II. stupeň 2,672,181,353,092,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,7940,815,87-3,265,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 206,32-14,47-193,2218 917-437,13
Pridaná hodnota 940 730858 811834 456612 200569 439
Primárna platobná neschopnosť 0,72400,44690,68600,74520,3696
Rýchla likvidita I. stupeň 1,240,76130,50071,860,3137
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,872,794,88-4,41-4,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,872,794,88-4,41-4,93
Služby 462 676497 037554 728612 339475 971
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 096 6644 225 1784 506 0353 543 6273 948 517
Spotreba materiálu… 730 812830 904847 302343 677989 162
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 443,00232 913450 904921,00142 114
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 146 5953 790 5743 534 0532 978 0323 413 913
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000113,000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000012 9000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 454 9852 080 6701 693 3121 909 0451 640 818
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 691 6101 709 9041 827 8411 068 8741 773 095
Účtovný cash flow 379 844-85 922-559 746870 189-605 859
Úročený dlh 443,00232 913450 904921,00142 114
Úrokové krytie 318,0488,60138,162 26135,16
Vlastné imanie 3 338 9183 506 2433 284 8982 833 1723 047 556
Všetky záväzky 757 746718 9351 221 137710 455900 961
Výsledok hospodárenia 226 052220 985228 541-179 370-223 643
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 226 052220 985228 541-179 370-223 643
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 575 163496 154382 158114 74716 783
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 496 154382 158114 74716 783148 061
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 583 663520 175397 357103 95647 349
Zásoby 80 098164 164193 478124 206153 252
Záväzky 757 746718 9351 221 137710 455900 961
Záväzky z obchodného styku 637 009321 103608 731472 513642 407
Zisk pred zdanením 583 663520 175397 357103 95647 349
Zmena EBIT 1,111,313,852,130,3613
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 6 379-3 236-8 728-152,00-14 474
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 379-3 236-8 728-152,00-14 474