AQUA - VITA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 784 9013 086 7682 777 8862 136 9271 971 397
Bežná likvidita III. stupeň 5,164,282,211,791,62
Časové rozlíšenie aktív 13 19713 17311 63811 2819 706
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,200,16470,65180,01750,0668
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,16590,19350,47030,54920,6339
Celkové tržby 3 607 4753 461 0603 214 7672 137 5602 156 409
Celkový dlh 538 523500 451888 531757 585764 863
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 103 576-1 527 888-1 453 152-906 156-893 771
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 103 5761 527 8881 453 152906 156893 771
Čistý cash flow 575 68874 736546 99612 38548 412
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 843 296884 373646 946226 309195 072
Čistý zisk 660 061696 962510 014172 808149 884
Čistý zisk v minulom roku 696 962510 014172 808149 88466 964
Cudzie zdroje -3 246 378-2 586 317-1 889 355-1 379 342-1 206 534
Daň z príjmov 183 235187 411136 93253 50145 188
Daň z príjmov v minulom roku 187 411136 93253 50145 18822 521
Daň z príjmov z bežnej činnosti 183 235187 411136 93253 50145 188
Dlhodobé pohľadávky 892 245791 950581 755467 726351 185
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,8640,1341,9556,1241,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,8640,1341,9556,0741,46
Doba obratu aktív 383,35326,21315,43366,08333,92
Doba obratu pohľadávok 123,24123,83108,00136,25100,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,3947,9595,29121,47122,82
EBIT v minulom roku 884 373646 946226 309195 07289 485
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 843 296884 373646 946226 309195 072
EBITDA 1 016 3621 095 000843 908418 539339 531
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 016 3621 095 000843 908418 539339 531
Finančná páka 1,171,191,471,551,63
Finančné účty 2 103 5761 527 8881 453 152906 156893 771
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8577-0,8379-0,6801-0,6455-0,6120
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85770,83790,68010,64550,6120
Hrubá marža 0,70780,71980,71510,66470,6358
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 996 8801 076 551822 106405 324316 695
Krátkodobé pohľadávky 324 472379 764369 400327 584244 793
Krátkodobé záväzky 477 766453 762839 224709 052725 084
Materiál 23 72323 52323 70923 43724 176
Náklady na predaný tovar 1 050 461962 596915 646709 725783 884
Neobežný majetok 427 688350 470338 232400 743447 766
Obežný majetok 3 344 0162 723 1252 428 0161 724 9031 513 925
Obrat aktív 0,95211,121,160,99701,09
Obrat neobežného majetku 8,439,859,505,324,81
Obrat obežného majetku 1,081,271,321,241,42
Odpisy 152 204190 020175 076174 034121 658
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 76 10295 01087 53887 01760 829
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 76 10295 01087 53887 01760 829
Osobné náklady 1 593 8701 481 0531 529 7181 076 7521 080 761
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 14820 94921 80223 21323 650
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000814,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 78 70075 92094 04655 01350 854
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 812 265886 982685 090346 842271 542
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55580,49500,52310,42400,4534
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62430,59450,66540,75780,7883
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,601,681,501,321,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,461,491,351,141,14
Pohľadávky z obchodného styku 324 472379 764369 400327 315244 793
Pohotová likvidita II. stupeň 5,114,232,191,761,58
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,64-34,61-3,45-111,37-24,92
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,16590,19350,47030,54920,6339
Pridaná hodnota 2 553 2312 491 1842 298 7831 420 8961 370 995
Rýchla likvidita I. stupeň 4,403,371,731,281,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,52990,45701,051,812,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,52990,45701,051,812,25
Služby 419 376388 306361 753278 211298 253
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 784 9013 086 7682 777 8862 136 9271 971 397
Spotreba materiálu… 631 085574 290553 893431 514485 631
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 604 5253 455 0303 214 4292 135 6202 154 879
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,001 2500,00004 9990,0000
Tržby z predaja tovaru 429 618600 084340 425157 599159 686
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 174 0742 853 6962 874 0041 973 0221 995 193
Účtovný cash flow 575 68874 736546 99612 38548 412
Vlastné imanie 3 246 3782 586 3171 889 3551 379 3421 206 534
Všetky záväzky 538 523500 451888 531757 585764 863
Výsledok hospodárenia 864 991906 230668 832249 504217 873
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 864 991906 230668 832249 504217 873
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 660 061696 962510 014172 808149 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 696 962510 014172 808149 88466 964
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 843 296884 373646 946226 309195 072
Zásoby 23 72323 52323 70923 43724 176
Záväzky 538 523500 451888 531757 585764 863
Záväzky z obchodného styku 78 70075 92094 04655 01350 854
Zisk pred zdanením 843 296884 373646 946226 309195 072
Zmena EBIT 0,95361,372,861,162,18