EUROWATER, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 1 533 7501 926 7751 471 8201 667 3951 539 833
Bežná likvidita III. stupeň 7,395,434,003,073,54
Časové rozlíšenie aktív 1 2071 2151 1091 3831 588
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000079 798
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3851-0,29650,0320-0,0193-0,6464
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,831,46-0,11510,04782,57
Celkové tržby 1 851 6132 741 4811 738 0701 868 0060,0000
Celkový dlh 223 436363 761353 605504 946329 258
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -493 550-998 119-534 609-753 416-730 988
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 493 550998 119534 609753 416730 988
Čistý cash flow -504 569463 510-35 78322 428730 988
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 186 035570 392278 638360 587288 990
Čistý zisk 147 301444 799215 456278 493288 990
Čistý zisk v minulom roku 444 799215 456244 196288 990116 314
Cudzie zdroje -1 310 314-1 563 014-1 118 215-1 162 449-1 130 777
Daň z príjmov 38 734125 59363 18282 0940,0000
Daň z príjmov v minulom roku 125 59363 18273 62889 8460,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 38 734125 59363 18282 0940,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,6834,9772,9556,3735,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 65,6334,8870,0153,8235,18
Doba obratu aktív 306,75257,67310,59342,07276,53
Doba obratu pohľadávok 66,6834,9772,9556,3735,70
Doba obratu zásob 474,69430,53356,56365,64210,36
Doba splácania záväzkov 173,03294,59306,50419,7180,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,6342,5165,6296,1651,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 48,1390,56188,19325,930,0000
EBIT v minulom roku 570 392278 638317 824378 836116 314
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 186 035570 392278 638360 587288 990
EBITDA 284 994693 905375 384457 475437 716
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 284 994693 905375 384457 475437 716
Finančná páka 1,171,231,321,431,36
Finančné účty 493 550998 119534 609753 416730 988
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8543-0,8112-0,7598-0,6972-0,7344
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85430,81120,75980,69720,7344
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 305 821697 349370 134452 278427 408
Krátkodobé pohľadávky 333 411261 470345 710274 781198 770
Krátkodobé záväzky 178 150317 847310 975468 741284 333
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00005,49
Materiál 488 722464 512361 770408 350358 882
Náklady na predaný tovar 1 048 2971 575 564927 595997 8301 282 639
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 375 791393 809370 335407 636622 700
Neobežný majetok 216 860201 459228 622229 465249 605
Obežný majetok 1 315 6831 724 1011 242 0891 436 5471 288 640
Obrat aktív 1,191,421,181,071,32
Obrat neobežného majetku 8,4213,557,577,758,14
Obrat obežného majetku 1,391,581,391,241,58
Obrat zásob 0,76890,84781,020,99831,74
Odpisy 105 112114 97690 09087 03644 414
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 52 55657 48845 04543 51844 414
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 52 55657 48845 04543 5180,0000
Osobné náklady 553 314512 720472 609438 7170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 2119 3908 6168 19710 308
Ostatné záväzky z obchodného styku 49 55697 705113 009253 6660,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 252 413559 775305 546365 529333 404
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32180,51800,36320,45190,4747
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71240,44440,58930,56150,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,072,932,171,920,5846
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,402,251,701,780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,841,431,4916,88
Pohľadávky z obchodného styku 328 143260 788331 742262 323195 873
Pohotová likvidita II. stupeň 4,653,972,832,202,56
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,60-3,3731,25-51,83-1,55
Pridaná hodnota 776 6901 153 752802 049781 342749 822
Primárna platobná neschopnosť 0,15100,37470,57561,390,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,773,141,721,612,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,78400,52420,94201,100,7522
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,78400,52420,94201,100,7522
Služby 215 837306 128181 507224 297222 074
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 533 7501 926 7751 471 8201 667 3951 539 833
Spotreba materiálu… 456 669875 627375 753365 897437 865
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 840 5062 735 7331 731 3271 780 6722 032 461
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 5196 4171 6831 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 699 135769 807677 175784 7351 054 318
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 125 8521 959 5091 052 469994 437978 143
Účtovný cash flow -504 569463 510-35 78322 428730 988
Vlastné imanie 1 310 3141 563 0141 118 2151 162 4491 130 777
Všetky záväzky 223 436363 761353 605504 946329 258
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000079 798
Výsledok hospodárenia 195 401585 346286 401371 939393 302
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 195 401585 346286 401371 939393 302
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 147 301444 799215 456278 493288 990
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 444 799215 456244 196288 990116 314
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 186 035570 392278 638360 587378 834
Zásoby 488 722464 512361 770408 350358 882
Záväzky 223 436363 761353 605504 946329 258
Záväzky z obchodného styku 49 55697 705190 940364 0070,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000076 08994 1930,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00001 84216 1480,0000
Zisk pred zdanením 186 035570 392278 638360 587378 834
Zmena EBIT 0,32622,050,87670,95182,48
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000576,000,00000,0000