TRANSKONTAKT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 001 8853 103 3583 942 7473 936 9856 245 367
Bankové úvery 7 16215 97926 20637 67019 948
Bežná likvidita III. stupeň 0,95670,91771,031,011,03
Bežné bankové úvery 7 16215 97926 20637 67019 948
Časové rozlíšenie aktív 1 5000,00000,0000335,00246 326
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95180,87751,091,042,43
Celkové tržby 243 794832 7071 076 1473 284 0670,0000
Celkový dlh 1 463 8521 450 4112 057 8942 009 1834 424 890
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -543 701-493 074-310 562-277 962-237 527
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 550 863509 053473 102367 014257 475
Čistý cash flow 41 81035 951106 088583 882257 475
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -99 325-213 068-14 971115 58218 612
Čistý zisk -114 914-231 907-42 94974 7487 544
Čistý zisk v minulom roku -231 908-42 94874 74732 577-365 706
Cudzie zdroje -1 538 033-1 652 947-1 884 853-1 927 802-1 820 477
Daň z príjmov 0,00002 8802 88021 7320,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 88021 7326 0050,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 88021 7320,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 609 9051 609 9051 609 9051 609 9051 609 905
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 441216,42434,93146,16278,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 441216,42434,93146,16278,00
Doba obratu aktív 12 5882 3971 667439,80723,92
Doba obratu pohľadávok 8 1921 4601 116326,01464,61
Doba obratu zásob 4 611713,08647,1665,27289,66
Doba splácania záväzkov 13 5031 9112 074375,33591,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6 0621 098791,66211,31508,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7 2351 0891 776357,150,0000
EBIT v minulom roku -213 069-14 970115 58148 463-351 253
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -99 325-213 068-14 971115 58218 612
EBITDA -54 137-81 174148 277318 846124 676
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -54 137-81 174148 277318 846124 676
Finančná páka 1,951,882,092,043,43
Finančné účty 550 863509 053473 102367 014257 475
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5124-0,5326-0,4781-0,4897-0,2915
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51240,53260,47810,48970,2915
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 237 769-85 316141 956297 11593 009
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48160,45840,47480,48050,7021
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000136 33451 3820,0000
Krátkodobé pohľadávky 343 759280 2521 028 3891 308 4192 398 361
Krátkodobé záväzky 1 445 5691 422 4431 871 8861 891 5684 384 770
Krytie dlhovej služby -3,47-5,095,9116,6911,26
Nákladové úroky 15 58915 95925 09819 10211 068
Nákladové úroky v minulom roku 15 95925 09819 1029 88114 453
Náklady na predaný tovar 70 385387 360698 2742 654 6662 703 829
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 39 076271 635329 4941 839 5242 082 169
Neobežný majetok 2 177173 467247 145322 37180 900
Obežný majetok 2 998 2082 929 8913 695 6023 614 2795 918 141
Obrat aktív 0,02900,15230,21890,82990,5042
Obrat neobežného majetku 39,982,723,4910,1438,92
Obrat obežného majetku 0,02900,16130,23350,90400,5321
Obrat zásob 0,07920,51190,56405,591,26
Odpisy 35 020147 358150 450158 36651 754
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 51073 67975 22579 18351 754
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 51073 67975 22579 1830,0000
Osobné náklady 84 933206 019291 736341 6320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 68210 14217 82126 80331 667
Ostatné záväzky z obchodného styku 774 593810 2041 603 0451 799 9810,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -79 894-84 549107 501233 11459 298
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 5,102,421,770,55760,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,42630,31400,50010,33310,1646
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,19620,41400,56481,790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,13890,24140,37261,238,60
Pohľadávky z obchodného styku 343 759280 2521 028 3891 308 4192 398 361
Pohotová likvidita II. stupeň 0,61690,54870,73800,84610,6589
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -36,79-45,98-17,77-3,30-7,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,682,254,2330,5723,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48760,46740,52190,51030,7085
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95180,87751,091,042,43
Pridaná hodnota 16 66085 298164 774612 700445 072
Primárna platobná neschopnosť 2,252,891,561,380,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -27,04-17,8713,886,3035,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -27,04-17,8713,886,3035,49
Služby 27 12692 669339 622761 747554 236
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 001 8853 103 3583 942 7473 936 9856 245 367
Spotreba materiálu… 4 18323 05629 15853 39567 424
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 16215 979162 54089 05219 948
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 235 339475 658868 7983 269 9023 148 901
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 148 2943 0005 7502 5360,0000
Tržby z predaja tovaru 49 599446 164666 1202 615 7422 916 837
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 44626 494196 928651 624232 064
Účtovný cash flow 41 81035 951106 088583 882257 475
Úročený dlh 7 16215 979162 54089 05219 948
Úrokové krytie -6,37-13,35-0,59656,051,68
Vlastné imanie 1 538 0331 652 9471 884 8531 927 8021 820 477
Všetky záväzky 1 463 8521 450 4112 057 8942 009 1834 424 890
Výsledok hospodárenia -94 643-225 5323 577157 60272 922
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -94 643-225 5323 577157 60272 922
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -114 914-231 907-42 94974 7487 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -231 908-42 94874 74732 577-365 706
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -114 914-229 027-40 06996 48055 158
Zásoby 493 681530 681584 206328 9411 652 400
Záväzky 1 463 8521 450 4112 057 8942 009 1834 424 890
Záväzky z obchodného styku 774 593810 2041 603 0451 799 9810,0000
Zisk pred zdanením -114 914-229 027-40 06996 48055 158
Zmena EBIT 0,466214,23-0,12952,38-0,0530
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 153 7800,00000,00005 4140,0000