ISG, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 72 17456 84261 87060 69453 288
Bežná likvidita III. stupeň 1,871,551,171,161,09
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,25-0,7959-3,17-2,84-0,9337
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,560,74560,75170,61620,1146
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,302,086,907,4913,66
Celkové tržby 148 377118 268111 399140 017162 516
Celkový dlh 40 74638 39654 03753 54449 654
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 579366,00-7 524-3 47513 019
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 44014 68224 83620 3373 393
Čistý cash flow 39 44014 68224 83620 3373 393
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 45212 7602 7246 7452 542
Čistý zisk 12 98210 612683,003 516-485,00
Čistý zisk v minulom roku 10 612683,003 516-485,00776,00
Cudzie zdroje -31 428-18 446-7 833-7 150-3 634
Daň z príjmov 7 1671 7121 5912 7792 577
Daň z príjmov v minulom roku 1 7121 5912 7792 5773 738
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 1671 7121 5912 7792 577
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,21121,27112,78101,07105,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 68,96118,96107,3396,22102,65
Doba obratu aktív 177,55175,91204,87164,09119,68
Doba obratu pohľadávok 73,21121,27112,78101,07105,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,0460,94109,4089,2266,48
EBIT v minulom roku 12 7602 7246 7452 5424 964
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 45212 7602 7246 7452 542
EBITDA 20 71112 9852 9442 9662 869
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 71112 9852 9442 9662 869
Efektívna daňová sadzba 0,35570,13890,69960,44151,23
Finančná páka 2,303,087,908,4914,66
Finančné účty 39 44014 68224 83620 3373 393
Hrubá marža 0,63230,65540,65620,63300,6979
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 46012 7572 71710 7392 547
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34940,34640,53400,54370,5555
Krátkodobé finančné výpomoci 11 86115 04817 31216 86216 412
Krátkodobé pohľadávky 29 76139 18734 06137 38446 922
Krátkodobé záväzky 25 22019 69133 04033 00229 600
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 21911 33020 58322 65223 497
Krytie dlhovej služby 68,3529,786,546,596,38
Nákladové úroky 303,00436,00450,00450,00450,00
Nákladové úroky v minulom roku 436,00450,00450,00450,00450,00
Náklady na predaný tovar 54 55440 43437 12646 37749 095
Neobežný majetok 2 9732 9732 9732 9732 973
Obežný majetok 69 20153 86958 89757 72150 315
Obrat aktív 2,062,071,782,223,05
Obrat neobežného majetku 49,9139,6737,0845,4154,66
Obrat obežného majetku 2,142,191,872,343,23
Osobné náklady 62 09563 25866 49085 372109 077
Ostatné náklady na finančnú činnosť 251,00228,00227,00227,00322,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 98210 612683,003 516-485,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54650,25830,40140,33510,0637
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66190,81610,90950,96330,9617
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,511,231,101,041,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,511,231,101,041,04
Pohľadávky z obchodného styku 28 03038 43932 41435 59045 703
Pohotová likvidita II. stupeň 1,871,551,171,161,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7969-1,26-0,3154-0,3516-1,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 130,1733,6755,1945,197,54
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56460,67550,87340,88220,9318
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,302,086,907,4913,66
Pridaná hodnota 93 81777 50973 10488 628113 421
Primárna platobná neschopnosť 0,25750,29480,63500,63650,5141
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,41310,57530,08720,4917-0,1335
Rýchla likvidita I. stupeň 1,060,42260,49320,40780,0737
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,972,9618,3518,0517,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,972,9618,3518,0517,31
Služby 49 81734 68232 29441 20044 399
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 72 17456 84261 87060 69453 288
Spotreba materiálu… 4 7375 7524 8325 1774 696
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 86115 04817 31216 86216 412
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 148 371117 943110 230139 005162 516
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00004 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 148 371117 943110 230135 005162 516
Účtovný cash flow 39 44014 68224 83620 3373 393
Úročený dlh 11 86115 04817 31216 86216 412
Úrokové krytie 67,5029,276,0514,995,65
Vlastné imanie 31 42818 4467 8337 1503 634
Všetky záväzky 40 74638 39654 03753 54449 654
Výsledok hospodárenia 20 71112 9852 9446 9662 869
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 71112 9852 9446 9662 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 98210 612683,003 516-485,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 612683,003 516-485,00776,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 14912 3242 2746 2952 092
Záväzky 40 74638 39654 03753 54449 654
Záväzky z obchodného styku 7 21911 33020 58322 65223 497
Zisk pred zdanením 20 14912 3242 2746 2952 092
Zmena EBIT 1,604,680,40392,650,5121