Slovenský autoimport, akciová spoločnosť (v skrátenej forme SAI, a.s.)

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 176 2322 200 5222 240 6722 408 7802 195 295
Bežná likvidita III. stupeň 14,0414,1211,488,082,90
Časové rozlíšenie aktív 264,00357,00337,00172,00352,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000721,0065,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00310,05640,5917-0,6237-0,0283
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0410-0,7396-6,214,410,1112
Celkové tržby 1 029164,001 0451 625 606267 570
Celkový dlh 205 056240 016279 956378 909520 683
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -56 375-50 280-160 887-1 320 616-54 666
Čistá marža, Zisková marža, ROS 10,373,12-66,800,2185-6,76
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 56 37550 280160 8871 320 61654 666
Čistý cash flow 6 095-110 607-1 159 7291 265 95047 429
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 669984,00-68 838423 115-1 807 420
Čistý zisk 10 669511,00-69 811355 198-1 808 849
Čistý zisk v minulom roku 511,00-69 811355 197-1 808 850-182 219
Cudzie zdroje -1 971 176-1 960 506-1 959 995-2 029 806-1 674 612
Daň z príjmov 0,0000473,00973,0067 650960,00
Daň z príjmov v minulom roku 473,00973,0067 651960,002 721
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000473,00973,0067 650960,00
Dlhodobé pohľadávky 241,00241,00241,00241,00241,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00004 540978,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00004 532976,70
Doba obratu aktív 0,00000,00000,000010 9712 110
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00004 541978,72
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00001 312
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00003 425
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00001 307410,00
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00002 724
EBIT v minulom roku 984,00-68 838423 115-1 807 421-167 147
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 669984,00-68 838423 115-1 807 420
EBITDA -28 961-58 357-62 731-96 1091 474 426
EBITDA marža -28,14-355,84-60,03-0,05915,51
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -28 961-58 357-62 731-96 1091 474 426
Finančná páka 1,101,121,141,191,31
Finančné účty 56 37550 280160 8871 320 61654 666
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9058-0,8909-0,8747-0,8427-0,7628
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90580,89090,87470,84270,7628
Hrubá marža -14,62-105,10-16,560,00910,2924
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -29 331-59 016-62 8252 981 7331 481 366
Krátkodobé pohľadávky 2 031 4902 061 7821 991 345996 8481 018 139
Krátkodobé záväzky 148 738149 555186 849286 865426 615
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-359,963 144
Materiál 0,00000,00000,00000,0000163 368
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000267,00469,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000267,00469,0012 351
Náklady na predaný tovar 15 04417 23717 30465 405301 541
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000045 459
Neobežný majetok 87 86287 86287 86290 903958 529
Obežný majetok 2 088 1062 112 3032 152 4732 317 7051 236 414
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,88160,3962
Odpisy 0,00000,00006 08256 7543 243 302
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00003 04128 3771 621 651
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00003 04128 3771 621 651
Osobné náklady 13 58236 73547 74978 748158 334
Ostatné náklady na finančnú činnosť 370,00659,0094,00588,00788,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 140 038141 060174 114208 097339 206
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 669511,00-63 729411 9521 434 453
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00540,0003-0,03560,1750-1,08
Podiel EBIT k aktívam 0,00490,0004-0,03070,1757-0,8233
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00490,0004-0,03070,1757-0,8233
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00530,0005-0,03350,1994-1,02
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,02590,02280,07180,54830,0249
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,9028-2,13-2,765,342,02
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 5,92-674,43-1 1100,77880,1773
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,72
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,11-0,4692-0,36240,18710,4942
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,11-0,4692-0,32150,10880,0230
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,000015,800,1249
Pohľadávky z obchodného styku 991 490991 189991 345995 0371 016 275
Pohotová likvidita II. stupeň 14,0414,1211,488,082,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -323,4117,721,69-1,60-35,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00004 741101,13
Pridaná hodnota -15 044-17 237-17 30414 73678 250
Rentabilita aktív, ROA 0,00490,0002-0,03120,1475-0,8240
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00540,0003-0,03560,1750-1,08
Rýchla likvidita I. stupeň 0,37900,33620,85774,600,1281
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,08-4,11-4,46-3,940,3531
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,08-4,11-4,46-3,940,3531
Služby 10 28611 76012 00436 65076 247
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 176 2322 200 5222 240 6722 408 7802 195 295
Spotreba materiálu… 4 7585 4775 30028 75561 823
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00001 619 356383 656
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00001,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 539 2153 864
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000116 769
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000080 141263 022
Účtovný cash flow 6 095-110 607-1 159 7291 265 95047 429
Úrokové krytie 0,00000,00000,00001 585-3 854
Vlastné imanie 1 971 1761 960 5061 959 9952 029 8061 674 612
Všetky záväzky 205 056240 016279 956378 909520 683
Výsledok hospodárenia -28 961-58 357-68 813418 309-1 800 423
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -28 961-58 357-68 813418 309-1 800 423
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 669511,00-69 811355 198-1 808 849
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 511,00-69 811355 197-1 808 850-182 219
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 669984,00-68 838422 848-1 807 889
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000163 368
Záväzky 205 056240 016279 956378 909520 683
Záväzky z obchodného styku 140 038141 060174 114208 097339 206
Zisk pred zdanením 10 669984,00-68 838422 848-1 807 889
Zmena EBIT 10,84-0,0143-0,1627-0,234110,81
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-118 012
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-118 012
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000968 04335 411