PROGAST, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 440 62714 151 28014 254 33417 987 72114 917 595
Bankové úvery 2 314 6363 267 6634 220 8845 768 0606 933 581
Bežná likvidita III. stupeň 1,440,98350,96840,72591,23
Bežné bankové úvery 824 069952 791952 5361 546 5551 758 920
Časové rozlíšenie aktív 12 89815 90714 7625 4795 048
Časové rozlíšenie pasív 281 655316 426351 877387 671423 466
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,99341,731,952,072,17
Celkové tržby 15 267 32114 764 15614 242 53615 756 10015 004 707
Celkový dlh 7 055 9048 760 5309 195 90211 864 5689 927 692
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -125 9962 031 9294 155 4375 726 1956 913 241
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 440 6321 235 73465 44741 86520 340
Čistý cash flow 1 204 8981 170 28723 58221 5256 997
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 594 2972 526 8342 735 2755 654 2192 313 758
Čistý zisk 2 006 1691 958 6882 153 7934 904 0881 603 174
Čistý zisk v minulom roku 1 958 6882 153 7934 904 0881 603 1741 707 113
Cudzie zdroje -7 103 068-5 074 324-4 706 555-5 735 482-4 566 437
Daň z príjmov 552 045517 557510 073667 917618 772
Daň z príjmov v minulom roku 517 557510 073667 917618 772528 204
Daň z príjmov z bežnej činnosti 552 045517 557510 073667 917618 772
Dlhodobé bankové úvery 1 490 5672 314 8723 268 3484 221 5055 174 661
Dlhodobé pohľadávky 498 2701 837 7962 816 8136 382 1266 589 800
Dlhodobý dlh 1 490 5672 314 8723 268 3484 221 5055 174 661
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 96,2994,81102,26102,01104,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 95,8594,5998,10101,88103,54
Doba obratu aktív 346,34351,48364,05428,91363,85
Doba obratu pohľadávok 108,25140,46174,20254,19264,75
Doba obratu zásob 416,81365,18441,72352,04403,52
Doba splácania záväzkov 1 1131 3401 3311 475686,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,25133,44113,19142,9961,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 570,01574,36557,85448,74568,83
EBIT v minulom roku 2 526 8342 735 2755 654 2192 313 7582 283 585
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 594 2972 526 8342 735 2755 654 2192 313 758
EBITDA 2 984 1703 026 2892 838 3243 917 4502 587 816
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 984 1703 026 2892 838 3243 917 4502 587 816
Finančná páka 2,032,793,033,143,27
Finančné účty 2 440 6321 235 73465 44741 86520 340
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 983 3523 017 0672 823 1383 911 7512 575 986
Krátkodobé pohľadávky 4 015 0293 817 2234 003 8994 278 1314 264 686
Krátkodobé záväzky 4 596 8245 372 6674 431 8025 996 7332 532 216
Krytie dlhovej služby 9,398,256,7147,655,02
Materiál 504 602369 560378 287357 656403 588
Nákladové úroky 36 08350 58971 40982 21491 812
Nákladové úroky v minulom roku 50 58971 40982 21491 81248 268
Náklady na predaný tovar 10 317 1279 870 7249 816 42110 122 23010 230 701
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 507 3531 462 9231 215 1491 484 2691 346 988
Neobežný majetok 5 752 4785 780 9855 882 8465 848 5332 548 568
Obežný majetok 8 675 2518 354 3888 356 72612 133 70912 363 979
Obrat aktív 1,051,041,000,85101,00
Obrat neobežného majetku 2,652,542,432,625,87
Obrat obežného majetku 1,751,761,711,261,21
Obrat zásob 0,87570,99950,82631,040,9045
Odpisy 458 064459 142501 284486 640380 498
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 229 032229 571250 642243 320190 249
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 229 032229 571250 642243 320190 249
Osobné náklady 2 082 9261 975 9981 899 1181 832 4691 707 137
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 4689 72215 58616 69914 830
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 267 1152 205 7691 857 1691 824 7902 099 204
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 464 2332 417 8302 655 0775 390 7281 983 672
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,253,303,683,493,51
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,352,442,362,832,77
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,931,981,862,242,27
Pohľadávky z obchodného styku 3 996 5873 808 2613 841 2974 272 6644 245 241
Pohotová likvidita II. stupeň 1,130,76320,71200,54540,9100
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,90-4,34-199,58-266,46-652,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 33,3923,130,33020,26180,0762
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48860,61910,64510,65960,6655
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,99341,731,952,072,17
Pridaná hodnota 4 901 6084 824 8874 475 2205 185 3114 734 213
Primárna platobná neschopnosť 0,58900,60450,48350,42710,4945
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,28240,38600,45760,85500,3511
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,362,893,243,033,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,362,893,243,033,84
Služby 999 8791 006 6651 108 8801 034 8071 001 327
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 440 62714 151 28014 254 33417 987 72114 917 595
Spotreba materiálu… 7 818 3667 421 2377 396 7657 629 5847 860 508
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 314 6363 267 6634 220 8845 768 0606 933 581
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 221 56014 695 86114 291 84115 313 04114 966 414
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 825250,00200,005 5001 500
Tržby z predaja tovaru 1 889 4011 887 9371 626 1802 005 1831 798 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 329 33412 807 67412 665 46113 302 35813 166 871
Účtovný cash flow 1 204 8981 170 28723 58221 5256 997
Úročený dlh 2 314 6363 267 6634 220 8845 768 0606 933 581
Úrokové krytie 71,9049,9538,3068,7725,20
Vlastné imanie 7 103 0685 074 3244 706 5555 735 4824 566 437
Všetky záväzky 7 055 9048 760 5309 195 90211 864 5689 927 692
Výnosy budúcich období dlhodobé 281 655316 426351 8770,0000423 466
Výsledok hospodárenia 2 528 9312 567 3972 337 2403 435 6112 208 818
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 528 9312 567 3972 337 2403 435 6112 208 818
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 006 1691 958 6882 153 7934 904 0881 603 174
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 958 6882 153 7934 904 0881 603 1741 707 113
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 558 2142 476 2452 663 8665 572 0052 221 946
Zásoby 1 721 3201 463 6351 470 5671 431 5871 489 153
Záväzky 7 055 9048 760 5309 195 90211 864 5689 927 692
Záväzky z obchodného styku 2 353 9992 302 0371 857 1691 824 7902 099 204
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 86 88496 2680,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 558 2142 476 2452 663 8665 572 0052 221 946
Zmena EBIT 1,030,92380,48382,441,01
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 8 47120 101-95 62726 430-21 878
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8 47120 101-95 62726 430-21 878
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000699,000,0000