DEMONTA, spol. s r.o., Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 084 5461 075 7971 141 1861 058 4211 256 226
Aktivácia 0,00007 4327 79121 8760,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,005,613,855,872,61
Časové rozlíšenie aktív 2 6552 4375 1656 0513 043
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000227,000,0000173,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,78951,220,19271,48-0,3355
Celkové tržby 842 519967 4031 004 024814 6341 578 220
Celkový dlh 92 206116 003171 47184 847271 175
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -344 244-282 169-150 823-119 61134 087
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 345 944282 169150 823119 6114 913
Čistý cash flow 63 775131 34631 212114 698-74 308
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 727-8 739-1 206-8 423165 743
Čistý zisk 32 546-9 694-4 086-11 304128 912
Čistý zisk v minulom roku -9 694-4 086-11 304128 912-49 355
Cudzie zdroje -992 340-959 794-969 488-973 574-984 878
Daň z príjmov 7 181955,002 8802 88136 831
Daň z príjmov v minulom roku 955,002 8802 88136 8312 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 181955,002 8802 88136 831
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 98,83118,33168,82140,77158,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 89,86114,02163,39123,02158,88
Doba obratu aktív 470,63410,45418,91488,11305,64
Doba obratu pohľadávok 98,83118,33168,82140,77158,88
Doba obratu zásob 0,0000864,400,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000010 8180,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,0541,0659,4635,6653,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00008 2810,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -8 739-1 206-8 423165 743-46 475
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 727-8 739-1 206-8 423165 743
EBITDA 317 218262 038254 998247 187260 020
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 317 218262 038254 998247 187260 020
Efektívna daňová sadzba 0,1808-0,1093-2,39-0,34200,2222
Finančná páka 1,091,121,181,091,28
Finančné účty 345 944282 169150 823119 6114 913
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9150-0,8922-0,8495-0,9198-0,7840
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91500,89220,84950,91980,7840
Hrubá marža 0,51410,36670,37610,39240,3166
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 316 625264 747254 409246 481403 819
Krátkodobé finančné výpomoci 1 7000,00000,00000,000039 000
Krátkodobé pohľadávky 227 740310 145459 906305 247653 007
Krátkodobé záväzky 80 776107 613161 96877 325221 462
Krytie dlhovej služby 0,00000,00001 1230,00000,0000
Materiál 0,00007 4327 79121 87618 245
Náklady na predaný tovar 408 011601 957616 729471 8401 000 575
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00003 6310,00000,00000,0000
Neobežný majetok 507 040472 447516 334604 469575 851
Obežný majetok 574 851600 913619 687447 901677 332
Obrat aktív 0,77560,88930,87130,74781,19
Obrat neobežného majetku 1,662,021,931,312,61
Obrat obežného majetku 1,461,591,601,772,21
Odpisy 276 898271 586255 534254 898165 888
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 138 449135 793127 767127 44982 944
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 138 449135 793127 767127 44982 944
Osobné náklady 202 956203 711202 876179 554213 591
Ostatné náklady na finančnú činnosť 593,001 091755,00706,00589,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 50 64082 374140 29862 197149 710
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 309 444261 892251 448243 594294 800
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46860,57430,53730,56180,4275
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000097,690,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,131,741,861,782,34
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90260,74630,82370,73571,32
Pohľadávky z obchodného styku 207 083298 853445 105266 759653 007
Pohotová likvidita II. stupeň 6,995,533,805,572,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,56-7,31-31,06-8,4913,25
Pridaná hodnota 433 120354 723377 608319 632499 630
Rýchla likvidita I. stupeň 4,192,620,92991,550,0189
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,29070,44270,67240,34331,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,29070,44270,67240,34331,04
Služby 219 453305 602352 599208 956535 452
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 084 5461 075 7971 141 1861 058 4211 256 226
Spotreba materiálu… 188 558300 156271 921284 760465 056
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 7000,00000,00000,000039 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 841 131958 580994 420791 4721 572 399
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 90083,000,000072 194
Tržby z predaja tovaru 0,00003 6310,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 841 131953 049994 337791 4721 500 205
Účtovný cash flow 63 775131 34631 212114 698-74 308
Úročený dlh 1 7000,00000,00000,000039 000
Vlastné imanie 992 340959 794969 488973 574984 878
Všetky záväzky 92 206116 003171 47184 847271 175
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000227,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 40 320-7 648-453,00-7 711166 326
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 40 320-7 648-453,00-7 711166 326
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 32 546-9 694-4 086-11 304128 912
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 694-4 086-11 304128 912-49 355
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 39 727-8 739-1 206-8 423165 743
Zásoby 1 1678 5998 95823 04319 412
Záväzky 92 206116 003171 47184 847271 175
Záväzky z obchodného styku 50 64082 374140 29862 197149 710
Zisk pred zdanením 39 727-8 739-1 206-8 423165 743
Zmena EBIT -4,557,250,1432-0,0508-3,57
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-67,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-67,00