Obec Oľšavka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 374 880407 817429 366451 680503 095
Časové rozlíšenie aktív 114,53293,40166,7051,45223,05
Časové rozlíšenie pasív 251 921292 928317 148341 323383 514
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,599,293,338,303,18
Celková tržba 3 8113 4893 7263 8493 089
Celková tržba v minulom roku 3 5113 7263 8493 4273 359
Celkový dlh 12 7967 8174 4601 5965 300
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 209-23 076-13 739-7 778-7 165
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 20923 07613 7397 7787 165
Čistý cash flow 34 20923 07613 7397 7787 165
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 322-686,20-1 001-1 8591 299
Čistý zisk 1 322-686,20-1 001-1 8591 299
Čistý zisk v minulom roku 1 769-1 001-1 859-3 459-1 215
Cudzie zdroje -110 163-107 073-107 759-108 760-114 281
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 121,80103,13155,2795,6148,30
Doba obratu aktív 35 90542 66942 06342 83759 450
Doba obratu pohľadávok 121,80103,13155,2795,6148,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 282,81259,98404,7588,83265,86
EBIT v minulom roku 1 769-1 001-1 859-3 459-1 215
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 322-686,20-1 001-1 8591 299
EBITDA 34 26629 72829 32528 66430 904
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 26629 72829 32528 66430 904
Finančná páka 3,403,813,984,154,40
Finančné účty 34 20923 07613 7397 7787 165
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 26629 72829 32528 66430 904
Krátkodobé pohľadávky 1 272985,721 5851 008408,70
Krátkodobé záväzky 2 9532 4854 132936,692 250
Náklady na predaný tovar 10 6239 24311 2078 35412 363
Neobežný majetok 339 147383 324413 738442 843495 298
Obežný majetok 35 61924 20015 4628 7867 574
Odpisy 32 94430 41430 32730 52429 605
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 32 94430 41430 32730 52429 605
Osobné náklady 30 39723 79623 61519 52515 626
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 26629 72829 32528 66430 904
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 8,986,613,692,022,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,22-4,64-7,84-13,98-15,95
Služby 10 6239 24311 2078 35412 363
Stupeň prevádzkovej páky 0,68860,73180,55630,4786-1,16
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 8113 4893 7263 8493 089
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 8113 4893 7263 8493 089
Tržby za vlastné výkony a tovar 3 8113 4893 7263 8493 089
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 3 5113 7263 8493 4273 359
Účtovný cash flow 34 20923 07613 7397 7787 165
Vlastné imanie 110 163107 073107 759108 760114 281
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 374 880407 817429 366451 680503 095
Všetky záväzky 12 7967 8174 4601 5965 300
Výsledok hospodárenia 1 322-686,20-1 001-1 8591 299
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 322-686,20-1 001-1 8591 299
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 1 769-1 001-1 859-3 459-1 215
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 322-686,20-1 001-1 8591 299
Záväzky súčet 12 7967 8174 4601 5965 300
Zisk pred zdanením 1 322-686,20-1 001-1 8591 299
Zmena Celkovej tržby 1,090,93630,96811,120,9197
Zmena EBIT 0,74750,68520,53860,5375-1,07
Účtovné závierky