T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva -6 042 867255 312-8 900 229-7 211 2087 879 093
Bankové úvery 1 3021 26545,0032,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň -0,68860,02602,223,040,9973
Bežné bankové úvery 1 3021 26545,0032,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 48,0048,003 710 1461 426 000704 372
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0000-0,00820,00330,0075-1,65
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,5922-1,030,82120,4894542,20
Celkové tržby -5 248 3088 597 6003 018 3571 419 8201 171 565
Celkový dlh 8 776 0909 825 574-4 013 245-2 369 5657 864 588
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -553,00-799,00-80 037-63 707-27 209
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,00-0,0090-0,0150-3,420,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8552 06480 08263 73927 209
Čistý cash flow -209,00-78 01816 34336 53024 004
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 248 695-76 961-43 901-4 854 3162 290
Čistý zisk -5 248 695-77 648-45 342-4 856 1470,0000
Čistý zisk v minulom roku -77 648-45 342-4 856 14722 7140,0000
Cudzie zdroje 14 818 9579 570 2624 886 9844 841 643-14 505
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000013 2210,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 423,089,14-1 542-2 2771 273
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 425,797,48-1 566-2 3131 197
Doba obratu aktív 420,2610,88-1 076-1 8682 493
Doba obratu pohľadávok 423,089,14-1 542-2 2741 273
Doba obratu zásob -91 1021,980,00000,00001 710
Doba splácania záväzkov -20 662 339501,69-523,67-147,324 386
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -610,23418,67-488,51-622,932 477
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -16 956 744421,39-532,01-150,574 340
EBIT v minulom roku -76 961-43 901-4 854 31625 0041 084
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 248 695-76 961-43 901-4 854 3162 290
EBITDA -5 248 44820 039-13 658-4 830 55585 208
EBITDA marža 1,000,0023-0,0045-3,400,0727
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 248 44820 039-13 658-4 830 55585 208
Finančná páka 0,4078-0,02671,821,49543,20
Finančné účty 1 8552 06480 08263 73927 209
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -2,4537,48-0,5491-0,6714-0,0018
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 2,45-37,480,54910,67140,0018
Hrubá marža 1,000,15620,0011-3,380,0670
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 248 69584 413-17 516-4 817 76781 904
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -1,4538,480,45390,33350,9938
Krátkodobé pohľadávky -6 083 457214 513-12 754 579-8 791 5764 024 841
Krátkodobé záväzky 8 774 4189 823 939-4 039 712-2 404 7637 830 213
Krytie dlhovej služby 0,000029,17-9,48-2 63837,21
Nákladové úroky 0,0000687,001 4411 8312 290
Nákladové úroky v minulom roku 687,001 4411 8312 2901 084
Náklady na predaný tovar 140,007 221 4523 015 1486 213 6571 075 255
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru -155,007 147 3512 815 6685 957 960651 636
Neobežný majetok 0,00000,000064 12277 40870 399
Obežný majetok -6 042 915255 264-12 674 497-8 714 6167 104 322
Obrat aktív 0,868533,55-0,3391-0,19540,1464
Obrat neobežného majetku 0,00000,000047,0718,2016,39
Obrat obežného majetku 0,868533,55-0,2381-0,16170,1624
Obrat zásob -0,0040184,750,00000,00000,2135
Odpisy 0,0000128 24626 57232 64859 266
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000064 12313 28616 32429 633
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000064 12313 28616 32429 633
Osobné náklady 0,000011 27127 48140 48037 499
Ostatné náklady na finančnú činnosť 247,001 6663 8583 1323 304
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 200 8098 251 644-4 103 990-2 457 7927 747 553
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 248 69550 598-18 770-4 823 49959 266
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,35420,00810,00931,000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,8686-0,30140,00490,67320,0003
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,8686-0,30140,00490,67320,0003
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,35420,00800,00901,010,0468
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00848,56-0,00840,4775
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 33 8610,18790,0011-0,80640,1205
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000119,170,1168-118,692,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00009,630,0594-65,700,8115
Pohľadávky z obchodného styku -6 122 459175 511-12 953 685-8 928 6513 785 337
Pohotová likvidita II. stupeň -0,69300,02202,223,040,6074
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -70 904-122,67299,03132,54-0,6043
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-113,5611,3419,9510,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -1,4538,480,45090,32860,9982
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,5922-1,030,82120,4894542,20
Pridaná hodnota -5 248 4481 343 1283 209-4 804 60678 528
Primárna platobná neschopnosť -1,1847,010,31680,27532,05
Rentabilita aktív, ROA 0,8686-0,30410,00510,67340,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,35420,00810,00931,000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,67490,32293,840,490592,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,67490,32293,840,490592,30
Služby 295,0069 526189 395240 228411 085
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -6 042 867255 312-8 900 229-7 211 2087 879 093
Spotreba materiálu… 0,00004 57510 08515 46912 534
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 3021 26545,0032,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -5 248 3088 597 6003 018 3571 417 0111 153 783
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000033 0200,00007 9600,0000
Tržby z predaja tovaru -5 248 3088 457 2092 993 722-19 917663 284
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000107 37124 6351 428 968490 499
Účtovný cash flow -209,00-78 01816 34336 53024 004
Úročený dlh 1 3021 26545,0032,000,0000
Úrokové krytie 0,0000-112,02-30,47-2 6511,0000
Vlastné imanie -14 818 957-9 570 262-4 886 984-4 841 64314 505
Všetky záväzky 8 776 0909 825 574-4 013 245-2 369 5657 864 588
Výsledok hospodárenia -5 248 448-75 187-40 230-4 855 24325 942
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 248 448-75 187-40 230-4 855 24325 942
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 248 695-77 648-45 342-4 856 1470,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -77 648-45 342-4 856 14722 7140,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 248 695-77 648-45 342-4 856 14722 714
Zásoby 38 68738 6870,00000,00003 052 272
Záväzky 8 776 0909 825 574-4 013 245-2 369 5657 864 588
Záväzky z obchodného styku 7 200 8098 251 644-4 103 990-2 457 7927 747 553
Zisk pred zdanením -5 248 695-77 648-45 342-4 856 14722 714
Zmena EBIT 68,201,750,0090-194,142,11