MINITEC s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 745 048660 294688 926620 976602 566
Bankové úvery 90 92277 728105 70160 21582 700
Bežná likvidita III. stupeň 1,341,291,351,271,41
Bežné bankové úvery 27 02635 70037 40519 82126 046
Časové rozlíšenie aktív 3 522483,00982,001 448699,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000116,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,477,008,397,398,30
Celkové tržby 599 027590 035494 147583 590591 760
Celkový dlh 657 079577 784615 530546 993537 700
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 142 084128 535129 891121 643150 669
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 10814 46325 03019 79217 901
Čistý cash flow -355,00-10 5675 2381 891-2 454
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 54316 97910 10418 46814 661
Čistý zisk 5 4609 1143 3619 2333 398
Čistý zisk v minulom roku 9 1143 3619 2333 3981 248
Cudzie zdroje -87 969-82 510-73 396-73 983-64 750
Daň z príjmov 1 5662 430960,002 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 2 430960,002 8802 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 5662 430960,002 8802 880
Dlhodobé bankové úvery 63 89642 02868 29640 39456 654
Dlhodobý dlh 63 89642 02868 29640 39456 654
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,4369,2885,3446,3344,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 69,4369,1583,6246,3344,56
Doba obratu aktív 458,56409,92581,08390,92375,10
Doba obratu pohľadávok 69,4369,2885,3446,3344,56
Doba obratu zásob 496,09419,92577,34446,34383,34
Doba splácania záväzkov 377,54322,24438,95317,26219,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 207,49175,01259,73155,57124,29
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 193,0061,64181,2495,5332,66
EBIT v minulom roku 16 97910 10418 46814 66110 972
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 54316 97910 10418 46814 661
EBITDA 54 31155 54252 70687 88834 843
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 54 31155 54252 70687 88834 843
Finančná páka 8,478,009,398,399,31
Finančné účty 14 10814 46325 03019 79217 901
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 53 99257 55155 25087 08338 103
Krátkodobé finančné výpomoci 65 27065 27049 22081 22085 870
Krátkodobé pohľadávky 112 812111 589101 17473 60271 579
Krátkodobé záväzky 337 114281 907307 934247 124199 656
Krytie dlhovej služby 12,0210,229,1113,834,16
Materiál 27 09920 91829 98022 93025 425
Nákladové úroky 4 5175 4355 7836 3558 383
Nákladové úroky v minulom roku 5 4355 7836 3558 3836 844
Náklady na predaný tovar 417 117410 629326 931391 533437 456
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 325 915319 316256 057284 313331 396
Neobežný majetok 171 634166 399156 723178 463164 342
Obežný majetok 569 892493 412531 221441 065437 525
Obrat aktív 0,79600,89040,62810,93370,9731
Obrat neobežného majetku 3,463,532,763,253,57
Obrat obežného majetku 1,041,190,81461,311,34
Obrat zásob 0,73570,86920,63220,81780,9522
Odpisy 42 02239 06043 48268 56019 512
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 01119 53021 74134 2809 756
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 01119 53021 74134 2809 756
Osobné náklady 137 457130 706122 354127 081116 400
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 153991,00790,00805,00906,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 172 33753 928127 14474 41129 656
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 47 48248 17446 84377 79322 910
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78140,73711,160,67500,7818
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,53980,55530,41320,66220,4493
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,281,360,86481,481,28
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98011,040,63800,96231,10
Pohľadávky z obchodného styku 112 812111 38499 13473 60271 579
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 247,807,81-14,01-39,1226,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0786-1,940,90580,2976-0,2927
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88190,87500,89350,88090,8924
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,477,008,397,398,30
Pridaná hodnota 175 913177 315105 811188 262148 881
Primárna platobná neschopnosť 1,530,48421,281,010,4143
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,1010,4011,686,2215,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,1010,4011,686,2215,43
Služby 24 51714 90919 31433 39524 048
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 745 048660 294688 926620 976602 566
Spotreba materiálu… 66 68576 40451 56073 82582 012
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 156 192142 998154 921141 435168 570
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 593 447589 444434 409579 795588 420
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 417,001 5001 6670,00002 083
Tržby z predaja tovaru 430 721428 871355 992357 709412 625
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 162 309159 07376 750222 086173 712
Účtovný cash flow -355,00-10 5675 2381 891-2 454
Úročený dlh 156 192142 998154 921141 435168 570
Úrokové krytie 2,563,121,752,911,75
Vlastné imanie 87 96982 51073 39673 98364 750
Všetky záväzky 657 079577 784615 530546 993537 700
Výsledok hospodárenia 12 70617 98210 89119 32815 595
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 70617 98210 89119 32815 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 4609 1143 3619 2333 398
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 1143 3619 2333 3981 248
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 02611 5444 32112 1136 278
Zásoby 442 972367 360405 017347 671348 045
Záväzky 657 079577 784615 530546 993537 700
Záväzky z obchodného styku 172 33753 928127 14474 41129 656
Zisk pred zdanením 7 02611 5444 32112 1136 278
Zmena EBIT 0,67981,680,54711,261,34
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00001 819