Obec Liptovská Porúbka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 2 906 0582 872 5952 887 5182 859 0052 973 265
Aktivácia 21,220,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 25 8650,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,61750,14500,18840,19670,1570
Bežné bankové úvery 25 8650,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 527,06212,04873,16560,121 030
Časové rozlíšenie pasív 714 668752 332772 471798 581865 227
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,851,311,451,481,57
Celková tržba 6 69118 27931 09533 29822 558
Celková tržba v minulom roku 8 08331 09533 29810 83636 263
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,81760,94540,96411,121,46
Celkový dlh 985 7381 030 3521 038 1971 088 8271 250 963
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -441 602-98 437-138 517-129 407-114 770
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 467 46798 437138 517129 407114 770
Čistý cash flow 467 46798 437138 517129 407114 770
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 153 10862 220101 33473 4422 163
Čistý zisk 153 10862 220101 33473 4422 163
Čistý zisk v minulom roku -28 663101 33473 44223 128-761,82
Cudzie zdroje -1 205 652-1 089 911-1 076 849-971 596-857 074
Dlhodobé pohľadávky 2 59843 12860 82427 4230,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 413423,76280,12483,46513,86
Doba obratu aktív 158 52557 36033 89431 33948 649
Doba obratu pohľadávok 1 5551 285994,09784,06513,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 2481 4991 120957,891 197
EBIT v minulom roku -28 663101 33473 44223 128-761,82
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 153 10862 220101 33473 4422 163
EBITDA 273 749172 216211 513178 24794 420
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 273 749172 216211 513178 24794 420
Finančná páka 2,412,642,682,943,47
Finančné účty 467 46798 437138 517129 407114 770
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 273 749172 216211 513178 24794 420
Krátkodobé pohľadávky 25 91021 22223 86444 10531 406
Krátkodobé záväzky 59 55075 06295 38787 38673 140
Materiál 122,7295,11269,80201,34100,75
Náklady na predaný tovar 73 99296 66450 92757 10876 255
Neobežný majetok 2 409 4342 709 5012 663 1702 657 3082 825 959
Obežný majetok 496 097162 882223 475201 137146 276
Odpisy 120 641109 995110 179104 80592 257
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 120 641109 995110 179104 80592 257
Osobné náklady 247 995230 926242 998232 092173 491
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 273 749172 216211 513178 24794 420
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 69,865,394,453,895,14
Pohotová likvidita II. stupeň 0,61730,14490,18810,19650,1569
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,58-11,07-7,77-7,51-7,47
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,81760,94540,96411,121,46
Rýchla likvidita I. stupeň 0,58430,11900,15960,14610,1223
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,605,984,916,1113,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,605,984,916,1113,25
Služby 74 01396 66450 92757 10876 255
Stupeň prevádzkovej páky -6,451,041,481,03-4,56
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 25 8650,00000,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 21,220,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 69118 27931 09533 29822 308
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 69118 27931 09533 29822 308
Tržby za vlastné výkony a tovar 6 69118 27931 09533 29822 558
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 8 08331 09533 29810 83636 263
Účtovný cash flow 467 46798 437138 517129 407114 770
Úročený dlh 25 8650,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 205 6521 089 9111 076 849971 596857 074
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 906 0582 872 5952 887 5182 859 0052 973 265
Všetky záväzky 985 7381 030 3521 038 1971 088 8271 250 963
Výsledok hospodárenia 153 10862 220101 33473 4422 163
Výsledok hospodárenia po zdanení 153 10862 220101 33473 4422 163
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -28 663101 33473 44223 128-761,82
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 153 10862 220101 33473 4422 163
Zásoby 122,7295,11269,80201,34100,75
Záväzky súčet 985 7381 030 3521 038 1971 088 8271 250 963
Zisk pred zdanením 153 15662 239101 35273 4522 184
Zmena Celkovej tržby 0,82780,58790,93383,070,6221
Zmena EBIT -5,340,61401,383,18-2,84
Účtovné závierky