KERSIA SLOVAKIA, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 341 657210 021178 611154 011177 800
Bežná likvidita III. stupeň 2,391,381,451,451,25
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,43-0,6885-0,5798-0,5542-0,7152
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,730,31070,32450,32440,2754
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,99532,321,891,822,79
Celkové tržby 1 096 116385 335390 074392 992399 592
Celkový dlh 170 430146 710116 85399 372130 874
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -244 708-43 589-35 808-30 279-33 561
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 244 70843 58935 80830 27933 561
Čistý cash flow 244 70843 58935 80830 27933 561
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 124 1511 6145 48711 9972 099
Čistý zisk 91 7041 6144 52711 0371 139
Čistý zisk v minulom roku 1 6144 52711 0371 139-80 045
Cudzie zdroje -171 227-63 311-61 758-54 639-46 926
Daň z príjmov 32 4470,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00977,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 32 4470,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,02116,7393,5871,2387,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,89116,0092,8970,3986,50
Doba obratu aktív 114,06202,25169,92143,06163,69
Doba obratu pohľadávok 20,02116,7393,5871,2387,21
Doba obratu zásob 28,2464,1454,3656,8849,09
Doba splácania záväzkov 122,18311,09235,85189,71248,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,10135,10104,9886,70112,20
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 79,90274,41198,03154,38208,55
EBIT v minulom roku 1 6145 48711 9972 099-79 068
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 124 1511 6145 48711 9972 099
EBITDA 127 6732 0019 22017 9329 128
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 127 6732 0019 22017 9329 128
Finančná páka 2,003,322,892,823,79
Finančné účty 244 70843 58935 80830 27933 561
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5012-0,3015-0,3458-0,3548-0,2639
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50120,30150,34580,35480,2639
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 127 3647 9519 11217 81215 024
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,41300,66800,61780,60600,6855
Krátkodobé pohľadávky 59 967121 21398 36676 68194 734
Krátkodobé záväzky 141 094140 292110 34993 337121 875
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 92 272123 74792 65475 954102 156
Náklady na predaný tovar 781 433235 610234 928241 186240 189
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 421 500164 602170 776179 581178 788
Neobežný majetok 4 37616 29519 00419 06525 459
Obežný majetok 337 281193 726159 607134 946152 341
Obrat aktív 3,201,802,152,552,23
Obrat neobežného majetku 249,8523,2620,1920,6115,57
Obrat obežného majetku 3,241,962,402,912,60
Obrat zásob 12,935,696,716,427,44
Odpisy 3 2923 2113 6265 8179 902
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 2923 2113 6265 8179 902
Osobné náklady 136 229138 730134 650129 879136 002
Ostatné náklady na finančnú činnosť 309,00300,00108,00120,00154,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 94 9964 8258 15316 85411 041
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,53560,02550,07330,20200,0243
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,61900,02310,08040,19770,0375
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,71620,20750,20050,19660,1888
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,43680,96740,90530,85590,8705
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,74000,87120,87090,84500,8739
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,291,031,101,171,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,241,011,081,121,07
Pohľadávky z obchodného styku 59 578120 45197 64275 77393 961
Pohotová likvidita II. stupeň 2,161,171,221,151,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6997-1,45-1,72-1,80-1,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49880,69850,65420,64520,7361
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,99532,321,891,822,79
Pridaná hodnota 311 893143 407148 730151 752156 240
Primárna platobná neschopnosť 1,551,030,94891,001,09
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,53560,02550,07330,20200,0243
Rýchla likvidita I. stupeň 1,730,31070,32450,32440,2754
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,3373,3212,675,5414,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,3373,3212,675,5414,34
Služby 352 78565 20557 89455 61351 897
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 341 657210 021178 611154 011177 800
Spotreba materiálu… 7 1485 8036 2585 9929 504
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 104 576382 142383 658392 938399 497
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 11 2500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 1250,00000,00003 025
Tržby z predaja tovaru 1 074 349338 248342 692350 589367 064
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 97740 76940 96642 34929 408
Účtovný cash flow 244 70843 58935 80830 27933 561
Vlastné imanie 171 22763 31161 75854 63946 926
Všetky záväzky 170 430146 710116 85399 372130 874
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,53560,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 124 1221 9155 59412 1152 251
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 124 1221 9155 59412 1152 251
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 91 7041 6144 52711 0371 139
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 6144 52711 0371 139-80 045
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 124 1511 6145 48711 9972 099
Zásoby 32 60628 92425 43327 98624 046
Záväzky 170 430146 710116 85399 372130 874
Záväzky z obchodného styku 92 272123 74792 65475 954102 156
Zisk pred zdanením 124 1511 6145 48711 9972 099
Zmena EBIT 76,920,29420,45745,72-0,0265
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 259,000,00000,00000,00000,0000