Stavebné bytové družstvo Sobrance

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 724 0262 039 1132 012 7722 415 0872 564 679
Aktivácia 177,00122,00189,00181,0077,00
Bankové úvery 2 686 6192 793 5252 085 3471 782 1691 090 463
Bežná likvidita III. stupeň 0,26390,32630,37670,52620,6956
Bežné bankové úvery 2 686 6192 793 5252 085 3471 782 1691 090 463
Časové rozlíšenie aktív 221,00242,00234,00249,00237,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000089,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94301,200,97991,080,9275
Celkové tržby 74 69471 33671 59279 042103 541
Celkový dlh 836 7391 111 701996 1731 251 3251 234 078
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 189 1362 066 4611 496 379980 132334 195
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 497 483727 064588 968802 037756 268
Čistý cash flow -229 581138 096-213 06945 769149 861
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 189,00183,001 6561 45232 142
Čistý zisk 24,0020,00536,00341,0026 401
Čistý zisk v minulom roku 20,00536,00341,0026 4011 359
Cudzie zdroje -887 287-927 412-1 016 599-1 163 762-1 330 512
Daň z príjmov 165,00163,001 1201 1115 741
Daň z príjmov v minulom roku 163,001 1201 1115 741960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 165,00163,001 1201 1115 741
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 8842 1872 3442 4362 654
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 8602 1212 2732 2922 514
Doba obratu aktív 9 60811 82111 86713 54015 123
Doba obratu pohľadávok 1 8842 1872 3442 4362 654
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 8453 5623 2683 2683 867
EBIT v minulom roku 183,001 6561 45232 1422 319
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 189,00183,001 6561 45232 142
EBITDA 202,00-11,001 022709,0017 976
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 202,00-11,001 022709,0017 976
Efektívna daňová sadzba 0,87300,89070,67630,76520,1786
Finančná páka 1,942,201,982,081,93
Finančné účty 497 483727 064588 968802 037756 268
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5147-0,4548-0,5051-0,4819-0,5188
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51470,45480,50510,48190,5188
Hrubá marža 0,80600,80570,78080,74120,5366
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 6549 1989 00016 56158 137
Krátkodobé pohľadávky 338 023377 213397 647434 413450 112
Krátkodobé záväzky 510 487614 417554 350582 803655 862
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000201,98
Materiál 8 1037 3837 4907 6678 250
Náklady na predaný tovar 5 2875 4875 6746 5186 343
Neobežný majetok 880 196927 2111 018 4331 170 7211 349 812
Obežný majetok 843 6091 111 660994 1051 244 1171 214 630
Odpisy 706,00354,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 353,00177,000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 353,00177,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 63 57260 67059 80062 89858 305
Ostatné náklady na finančnú činnosť 460,00461,00410,00404,00413,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 496 896601 367540 003568 623638 691
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 730,00374,00536,00341,0026 401
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,061,061,071,071,05
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -3,071,94-2,980,57901,45
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,94700,94740,93480,93140,9529
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93660,94190,93480,93140,9529
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -3,512,19-3,440,70302,42
Pohľadávky z obchodného styku 333 676365 912385 513408 855426 303
Pohotová likvidita II. stupeň 0,26140,32410,37380,52290,6909
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,86-6,724,77-25,43-8,88
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,561,371,040,73790,4252
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48530,54520,49490,51810,4812
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94301,200,97991,080,9275
Pridaná hodnota 60 20457 47755 89958 58455 557
Primárna platobná neschopnosť 1,491,641,401,391,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4 142-101 064974,731 76568,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4 142-101 064974,731 76568,65
Služby 4 0413 8804 1325 2974 334
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 724 0262 039 1132 012 7722 415 0872 564 679
Spotreba materiálu… 1 4231 7291 7311 4022 086
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 686 6192 793 5252 085 3471 782 1691 090 463
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 177,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 70 94767 79966 10273 23082 187
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 4564 8354 1948 12820 287
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 65 49162 96461 90865 10261 900
Účtovný cash flow -229 581138 096-213 06945 769149 861
Úročený dlh 2 686 6192 793 5252 085 3471 782 1691 090 463
Vlastné imanie 887 287927 4121 016 5991 163 7621 330 512
Všetky záväzky 836 7391 111 701996 1731 251 3251 234 078
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000089,00
Výsledok hospodárenia -222,00-214,001 2211 06032 126
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -222,00-214,001 2211 06032 126
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24,0020,00536,00341,0026 401
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20,00536,00341,0026 4011 359
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 189,00183,001 6561 45232 142
Zásoby 8 1037 3837 4907 6678 250
Záväzky 836 7391 111 701996 1731 251 3251 234 078
Záväzky z obchodného styku 496 896601 367540 003568 623638 691
Zisk pred zdanením 189,00183,001 6561 45232 142
Zmena EBIT 1,030,11051,140,045213,86
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 1744 6843 9957 7776 137
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení
Výroba kľúčov, visiacich zámkov, závesov, montáž a demontáž mechanických..
Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky,..
Oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Kladenie zámkovej dlažby
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Ochranné nástreky izolačných materiálov
Montáž okenného a dverového tesnenia
Príprava debnenia pre základy
Čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok
Manipulačné práce pri demontáži strešnej krytiny
Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových..
Kladenie textilných dlážkových krytín
Tapetovacie, maliarske a natieračské práce
Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov
Sklenárske práce
Obkladanie stien suchým spôsobom
Montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných..
Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie a rozmnožovacie práce
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Vykonávanie zváracích prác elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým..
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných..
Osadzovanie odkvapov z hotových komponentov a lapačov snehu
S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích..
Správa, výkony bytového hospodárstva
Výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov
Kladenie dlážkových krytín (korkových, PVC) suchou cestou a lepením
Úprava, príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín
Montáž, rekonštrukcia, údržba zdvíhacích zariadení
Penetračné nátery
Armovacie práce
Upratovacie a čistiace práce
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava..