Bilfinger Slovensko s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 349 1433 179 8992 890 9073 516 6825 809 378
Bežná likvidita III. stupeň 1,231,011,120,37110,6565
Časové rozlíšenie aktív 8 9598 85311 8757 9768 315
Časové rozlíšenie pasív 107 01353 202719,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,897,473,12-2,65-6,54
Celkové tržby 5 397 7616 067 4866 871 8457 921 0049 081 502
Celkový dlh 1 783 8552 757 7082 189 4765 653 3606 858 156
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -312 908-309 886-265 474-110 903-53 464
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 312 908309 886265 474110 90353 464
Čistý cash flow 3 02344 412154 57157 439-16 398
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 96 825-318 584-612 243-1 030 204-1 499 172
Čistý zisk 89 285-331 722-662 611-1 087 899-1 541 965
Čistý zisk v minulom roku -331 722-662 611-1 087 899-1 541 96565 813
Cudzie zdroje -458 275-368 989-700 7122 136 6781 048 778
Daň z príjmov 0,00002 8802 8812 8814 400
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8812 8814 4000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8812 8814 400
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,11120,1891,9086,49169,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 103,96118,3682,9682,52134,52
Doba obratu aktív 189,02201,51154,35162,22237,24
Doba obratu pohľadávok 105,11120,1891,9086,49169,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 107,17145,0696,75249,54263,35
EBIT v minulom roku -318 584-612 243-1 030 204-1 499 172102 593
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 96 825-318 584-612 243-1 030 204-1 499 172
EBITDA 42 214-147 075205 659-780 300-1 317 362
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 42 214-147 075205 659-780 300-1 317 362
Finančná páka 5,138,624,13-1,65-5,54
Finančné účty 312 908309 886265 474110 90353 464
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1951-0,1160-0,24240,60760,1805
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,19510,11600,2424-0,6076-0,1805
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 762 524-40 092209 573-780 598-1 040 280
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56700,71990,62681,541,11
Krátkodobé pohľadávky 1 306 3471 896 5001 721 2651 875 0624 158 712
Krátkodobé záväzky 1 331 9592 289 0681 812 0105 409 6786 448 713
Krytie dlhovej služby 0,3685-2,324,33-14,24-34,31
Materiál 41 31826 3855 3005 5325 267
Nákladové úroky 7 54010 25847 48754 81438 393
Nákladové úroky v minulom roku 10 25847 48754 81438 39336 780
Náklady na predaný tovar 2 732 7484 010 4604 304 6584 713 5527 361 157
Neobežný majetok 572 050818 416858 6051 509 2221 576 094
Obežný majetok 1 768 1342 352 6302 020 4271 999 4844 224 969
Obrat aktív 1,931,812,362,251,54
Obrat neobežného majetku 7,937,047,965,245,67
Obrat obežného majetku 2,572,453,383,962,12
Odpisy -182 949198 421814 802246 633258 309
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -372 59578 465692 147116 782122 620
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 189 646119 956122 655129 851135 689
Osobné náklady 1 862 3952 109 9242 681 3882 924 2472 870 979
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00002 3332 7082 5342 876
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000714,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 763 137384 628442 103458 5361 110 720
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -93 664-133 301152 191-841 266-1 283 656
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1948-0,8990-0,94560,50921,47
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1064-0,3803-0,56790,54422,34
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,031,211,060,91401,82
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96840,82920,94421,090,5492
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,070,75790,72411,010,5039
Pohľadávky z obchodného styku 1 291 9691 867 8231 553 8531 788 9983 294 055
Pohotová likvidita II. stupeň 1,130,94581,100,36860,6545
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -151,60-8,31-4,5337,20-63,96
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,40094,333,261,05-0,4271
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75940,86720,75741,611,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,897,473,12-2,65-6,54
Pridaná hodnota 1 803 5141 749 4442 531 6463 199 2291 576 745
Primárna platobná neschopnosť 0,60390,23160,28490,26910,3372
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1948-0,8990-0,94560,50921,47
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 42,26-18,7510,65-7,25-5,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 42,26-18,7510,65-7,25-5,21
Služby 1 984 8623 219 9242 943 1433 137 0925 601 446
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 349 1433 179 8992 890 9073 516 6825 809 378
Spotreba materiálu… 735 588882 0071 381 9161 576 9221 732 611
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 396 4175 814 5626 839 6157 913 8999 077 524
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 860 15554 6583 3111 118139 622
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000365,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 536 2625 759 9046 836 3047 912 7818 937 537
Účtovný cash flow 3 02344 412154 57157 439-16 398
Úrokové krytie 12,84-31,06-12,89-18,79-39,05
Vlastné imanie 458 275368 989700 712-2 136 678-1 048 778
Všetky záväzky 1 783 8552 757 7082 189 4765 653 3606 858 156
Výnosy budúcich období krátkodobé 107 01353 2020,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 99 216-312 088-606 330-1 025 815-1 496 369
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 99 216-312 088-606 330-1 025 815-1 496 369
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 89 285-331 722-662 611-1 087 899-1 541 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -331 722-662 611-1 087 899-1 541 96565 813
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 89 285-328 842-659 730-1 085 018-1 537 565
Zásoby 148 879146 24433 68813 51912 793
Záväzky 1 783 8552 757 7082 189 4765 653 3606 858 156
Záväzky z obchodného styku 780 272432 585442 690481 4201 110 720
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 17 13547 957587,0022 8840,0000
Zisk pred zdanením 89 285-328 842-659 730-1 085 018-1 537 565
Zmena EBIT -0,30390,52040,59430,6872-14,61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -12 29891 47120 401462,00-27 100
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -12 29891 47120 401462,00-27 100
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 986 10221 250498,000,000060 320
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výroba, montáž a oprava výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Technická diagnostika
Konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva
Dodávky a montáž potrubných rozvodov
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
Čistiace a upratovacie práce v priemysle a komunálnej oblasti
Počítačové služby
Obstarávateľská činnosť v stavebníctve
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Poradenstvo,výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce
Stavebné práce v rozsahu voľných živností
Výroba meracej a regulačnej techniky
Oprava a údržba motorových vozidiel a vysokozdvižných vozíkov
Oprava, montáž a kalibrácia meradiel
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Montáž, oprava, údržba vyhradených elekrických zariadení a výroba rozvádzačov..
Montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok zdvíhacích..
Poradenská a konzultačná činnosť
Výučba zvárania
Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Oprava zváracích usmerňovačov
Predaj software
Výroba náhradných dielov
Oprava obrábacích strojov
Výroba, oprava a montáž strojných zariadení
Oprava, údržba a montáž vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:-..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich častí
Výroba a montáž nádrží a zásobníkov z kovu
Prenájom montážnych, dopravných a stavebných mechanizmov, strojov a zariadení
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Podnikateľské poradenstvo v strojárenstve
Sprostredkovanie obchodu
Výkon činnosti stavebného dozoru
Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych..
Výroba,inštalácia,opravy ústredného vykurovania a vetrania
Strojárenská výroba
Servisná a inžinierska činnosť v strojárstve
Montáž,demontáž,opravy,rekonštruk.strojnotechnolog.zariadení
Montáž,opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
Revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
Výroba,montáž,rekonštr.a period.skúšky vyhr. tlak. zariadení
Zámočníctvo