URRCO, spoločnosť s ručením obmedzeným

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 87 87896 84887 901117 90691 687
Bežná likvidita III. stupeň 8,473,792,072,2328,99
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000033,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,11-1,01-0,8908-0,7660-0,0267
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,423,561,901,950,7678
Celkové tržby -847 8933 785 188888 76718 625567 428
Celkový dlh 11 23221 40228 08133 2213 084
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -85 173-76 251-53 288-64 867-78 858
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 85 17376 25153 28864 86778 858
Čistý cash flow 85 17376 25153 28864 8672 368
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 20018 506-21 985-2 0193 496
Čistý zisk 1 20015 626-24 865-3 918-83,00
Čistý zisk v minulom roku 15 626-24 865-3 918-83,00-29 329
Cudzie zdroje -76 646-75 446-59 820-84 685-88 603
Daň z príjmov 0,00002 8802 880960,002 880
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 880960,002 880960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 880960,002 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -0,22060,46301,95184,896,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,46301,93176,426,95
Doba obratu aktív -37,579,3436,102 39160,71
Doba obratu pohľadávok -0,22060,46301,95184,896,97
Doba splácania záväzkov -4,182,1011,610,00002,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -4,322,0611,53673,652,04
EBIT v minulom roku 18 506-21 985-2 0193 496-26 541
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 20018 506-21 985-2 0193 496
EBITDA 15 26233 014-7 63110 1358 069
EBITDA marža -0,01800,0087-0,00860,54420,0142
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 26233 014-7 63110 1358 069
Efektívna daňová sadzba 0,00000,1556-0,1310-0,32451,03
Finančná páka 1,151,281,471,391,03
Finančné účty 85 17376 25153 28864 86778 858
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8722-0,7790-0,6805-0,7182-0,9664
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87220,77900,68050,71820,9664
Hrubá marža -0,01490,0092-0,00430,51840,0061
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 80832 568-7 9239 85235 191
Krátkodobé pohľadávky 516,004 8004 7549 11810 526
Krátkodobé záväzky 10 11521 40228 08133 2213 084
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000118,0050,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000010,7911,54
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000939,00699,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000939,00699,001 828
Náklady na predaný tovar -866 4093 749 218892 4998 345547 787
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru -882 5003 723 979882 5000,0000533 422
Neobežný majetok 2 18915 79729 85943 9212 270
Obežný majetok 85 68981 05158 04273 98589 384
Obrat aktív -9,7239,0710,110,15276,01
Obrat neobežného majetku -390,03239,5429,760,4098242,84
Obrat obežného majetku -9,9646,6915,310,24336,17
Odpisy 13 60814 06214 06211 8715 030
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 60814 06214 06211 8712 515
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00002 515
Osobné náklady 3 0190,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 454,00446,00292,00283,00542,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 80829 688-10 8037 9534 947
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96920,78730,60620,55020,8601
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,10050,02010,06003,480,0042
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,190,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76042,47-0,27250,81330,6885
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,09980,02020,06003,600,0043
Pohľadávky z obchodného styku 0,00004 8004 7008 70010 500
Pohotová likvidita II. stupeň 8,473,792,072,2328,99
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8999-0,9894-1,12-1,31-37,42
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000069,083,39
Pridaná hodnota 12 64334 761-3 8329 6553 463
Rýchla likvidita I. stupeň 8,423,561,901,9525,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,73590,6483-3,683,280,3822
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,73590,6483-3,683,280,3822
Služby 15 58124 4547 3954 5458 820
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 87 87896 84887 901117 90691 687
Spotreba materiálu… 510,00785,002 6043 8005 545
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -853 7663 783 979888 66718 000565 082
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,000013 832
Tržby z predaja tovaru -884 1663 735 979884 1670,0000538 810
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 30 40048 0004 50018 00012 440
Účtovný cash flow 85 17376 25153 28864 8672 368
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-2,155,00
Vlastné imanie 76 64675 44659 82084 68588 603
Všetky záväzky 11 23221 40228 08133 2213 084
Výsledok hospodárenia 1 65418 952-21 693-1 7364 039
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 65418 952-21 693-1 7364 039
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 20015 626-24 865-3 918-83,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 626-24 865-3 918-83,00-29 329
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 20018 506-21 985-2 9582 797
Záväzky 11 23221 40228 08133 2213 084
Záväzky z obchodného styku 0,0000118,0050,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 20018 506-21 985-2 9582 797
Zmena EBIT 0,0648-0,841810,89-0,5775-0,1317
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000012 832