N I K É , spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 107 832 41297 905 61294 893 94488 140 89781 042 409
Aktivácia 2 796 7542 227 8011 794 5761 428 3251 183 571
Bežná likvidita III. stupeň 8,489,8610,2311,5215,16
Časové rozlíšenie aktív 6 013 089936 912830 106732 546672 032
Časové rozlíšenie pasív 0,0000210,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,06310,35210,30151,120,2915
Celkové tržby 641 461 739553 719 744467 225 060409 896 351312 365 644
Celkový dlh 16 328 46712 930 53111 986 27310 099 9907 429 698
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -82 759 466-83 476 331-80 288 330-77 756 019-69 913 766
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82 759 46683 476 33180 288 33077 756 01969 913 766
Čistý cash flow -716 8653 188 0012 532 3117 842 2531 389 525
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 724 61512 746 98512 887 3079 049 23711 071 082
Čistý zisk 11 524 5519 987 70410 112 9156 978 2658 590 697
Čistý zisk v minulom roku 9 987 70410 112 9156 978 2658 590 69713 168 250
Cudzie zdroje -91 503 945-84 974 871-82 907 671-78 040 907-73 612 711
Daň z príjmov 3 200 0642 759 2812 774 3922 070 9722 480 385
Daň z príjmov v minulom roku 2 759 2812 774 3922 070 9722 480 3853 788 703
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 200 0642 759 2812 774 3922 070 9722 480 385
Dlhodobé pohľadávky 1 322 9571 090 2111 062 164920 098946 609
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,762,733,261,290,8860
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,46780,52280,50660,76060,3836
Doba obratu aktív 61,6564,8574,4578,8095,11
Doba obratu pohľadávok 4,523,454,092,112,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,506,006,596,275,59
EBIT v minulom roku 12 746 98512 887 3079 049 23711 071 08216 956 953
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 724 61512 746 98512 887 3079 049 23711 071 082
EBITDA 20 930 47217 982 80018 929 21214 179 34614 663 709
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 930 47217 982 80018 929 21214 179 34614 663 709
Finančná páka 1,181,151,141,131,10
Finančné účty 82 759 46683 476 33180 288 33077 756 01969 913 766
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8486-0,8679-0,8737-0,8854-0,9083
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84860,86790,87370,88540,9083
Hrubá marža 0,95870,95860,95240,94920,9413
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 484 54617 615 48718 584 29613 932 74814 504 093
Krátkodobé pohľadávky 6 578 5184 121 5934 149 9441 438 981754 891
Krátkodobé záväzky 11 366 9029 054 5228 400 3117 011 7654 766 969
Materiál 1 076 248741 865678 471859 889944 563
Náklady na predaný tovar 23 411 46420 372 24320 065 06419 217 42916 975 783
Neobežný majetok 10 082 1347 538 7007 884 9296 433 3647 810 548
Obežný majetok 91 737 18989 430 00086 178 90980 974 98772 559 829
Obrat aktív 5,925,634,904,633,84
Obrat neobežného majetku 63,3273,0959,0063,4639,82
Obrat obežného majetku 6,966,165,405,044,29
Odpisy 6 232 5285 529 3364 027 3705 481 2224 520 432
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 116 2642 764 6682 013 6852 740 6112 260 216
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 116 2642 764 6682 013 6852 740 6112 260 216
Osobné náklady 18 735 43216 393 24113 969 82012 238 43611 998 440
Ostatné náklady na finančnú činnosť 455 626387 126344 916251 998215 566
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000279,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 567 3634 519 5993 701 5733 525 8213 078 002
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 757 07915 517 04014 140 28512 459 48713 111 129
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,76750,85260,84610,88220,8627
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 32,8232,3831,8531,7924,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 24,6324,2124,7321,9617,80
Pohľadávky z obchodného styku 818 304789 263645 770850 792326 887
Pohotová likvidita II. stupeň 8,399,7810,1511,4014,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 127,64-26,65-32,74-9,95-52,98
Pridaná hodnota 614 984 641530 788 289444 987 260389 053 949294 021 326
Primárna platobná neschopnosť 6,875,805,764,219,42
Rýchla likvidita I. stupeň 7,289,229,5611,0914,67
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,78010,71910,63320,71230,5067
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,78010,71910,63320,71230,5067
Služby 22 034 14118 813 47818 460 24717 302 00015 181 023
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 107 832 41297 905 61294 893 94488 140 89781 042 409
Spotreba materiálu… 4 174 0773 786 5663 399 3933 343 7542 978 331
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 796 7540,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 638 455 504551 028 371465 225 497408 274 078311 025 084
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 8509 7670,00002 70027 975
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 638 450 654551 018 604465 225 497408 271 378310 997 109
Účtovný cash flow -716 8653 188 0012 532 3117 842 2531 389 525
Vlastné imanie 91 503 94584 974 87182 907 67178 040 90773 612 711
Všetky záväzky 16 328 46712 930 53111 986 27310 099 9907 429 698
Výsledok hospodárenia 14 700 79412 463 23114 901 8428 700 82410 148 550
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 700 79412 463 23114 901 8428 700 82410 148 550
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 524 5519 987 70410 112 9156 978 2658 590 697
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 987 70410 112 9156 978 2658 590 69713 168 250
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 724 61512 746 98512 887 3079 049 23711 071 082
Zásoby 1 076 248741 865678 471859 889944 563
Záväzky 16 328 46712 930 53111 986 27310 099 9907 429 698
Záväzky z obchodného styku 5 624 6344 575 7273 719 9193 583 7443 078 002
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 57 27156 12818 34657 9230,0000
Zisk pred zdanením 14 724 61512 746 98512 887 3079 049 23711 071 082
Zmena EBIT 1,160,98911,420,81740,6529
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 0000,00000,00000,000022 702
Účtovné závierky