SBD-P Pezinok

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201520142013
Aktíva 2 273 4822 321 5791 980 8621 866 4810,0000
Aktivácia 0,00006 73435 6250,00000,0000
Bankové úvery 2 484 2212 654 0492 615 02179 8890,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,521,312,373,170,0000
Bežné bankové úvery 169 829211 334119 96579 8890,0000
Časové rozlíšenie aktív 3 921686,003 54953 6440,0000
Časové rozlíšenie pasív 362 984387 7485 78217 4120,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0387-0,06130,0659-1,350,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,06700,0774-0,18853,850,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,682,691,401,190,0000
Celkové tržby 871 262833 850837 4550,00000,0000
Celkový dlh 1 391 6261 409 1121 152 3151 004 3270,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 276 0401 425 7941 666 459-1 058 3340,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 208 1811 228 255948 5621 138 2230,0000
Čistý cash flow -20 07432 169-54 2081 138 2230,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 89358 7483 35710 6980,0000
Čistý zisk 2 39340 5363 34510 6980,0000
Čistý zisk v minulom roku 40 5367 2733 0234 9350,0000
Cudzie zdroje -518 872-524 719-822 765-844 7420,0000
Daň z príjmov 3 87113 95112,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 9513 4651 9150,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 87113 95112,000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 314 3922 442 7152 495 0560,00000,0000
Dlhodobý dlh 2 314 3922 442 7152 495 0560,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,1012,207,2019,080,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,7110,107,2019,080,0000
Doba obratu aktív 990,191 070913,02804,050,0000
Doba obratu pohľadávok 8,1012,207,2019,080,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000208,390,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 130,52191,62132,57127,260,0000
EBIT v minulom roku 58 74816 6114 9384 9350,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 89358 7483 35710 6980,0000
EBITDA 162 539214 499103 12367 6370,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 162 539214 499103 12367 6370,0000
Efektívna daňová sadzba 0,61800,25600,00360,00000,0000
Finančná páka 4,384,422,412,210,0000
Finančné účty 1 208 1811 228 255948 5621 138 2230,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 161 675214 536102 66466 2670,0000
Krátkodobé pohľadávky 18 59726 47915 63044 2930,0000
Krátkodobé záväzky 299 666415 857287 621295 4080,0000
Krytie dlhovej služby 0,44460,547217,843,880,0000
Materiál 24 84070 94213 4628 8220,0000
Nákladové úroky 2 6294 2610,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4 2615 8730,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 439 022387 040428 189517 4240,0000
Neobežný majetok 1 011 943989 217630 211621 4990,0000
Obežný majetok 1 257 6181 331 6761 347 1021 191 3380,0000
Obrat neobežného majetku 0,82820,80081,261,360,0000
Obrat obežného majetku 0,66640,59480,58780,71120,0000
Odpisy 152 528155 63099 11451 0730,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 76 26477 81549 55751 0730,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 76 26477 81549 5570,00000,0000
Osobné náklady 339 904298 920314 8140,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3721 572977,001 3700,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 2930,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 254 482376 612244 2710,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 154 921196 166102 45961 7710,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53140,52910,47890,60980,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85180,73790,86560,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,63750,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,361,160,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81030,89120,87876,460,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,02400,0406-0,06851,340,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 51721 91115 63044 2930,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,481,242,343,150,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 25,85-16,3115,18-0,74220,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,647,550,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,091,141,320,04280,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61210,60700,58170,53810,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,682,691,401,190,0000
Pridaná hodnota 399 024405 085363 703329 8640,0000
Primárna platobná neschopnosť 29,8817,1915,630,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,451,212,292,900,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,566,5711,1714,850,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,566,5711,1714,850,0000
Služby 65 77163 21257 65256 1810,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 273 4822 321 5791 980 8621 866 4810,0000
Spotreba materiálu… 373 251330 562406 162461 2430,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 484 2212 654 0492 615 02179 8890,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 838 300792 283792 151847 2880,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 254,00158,00259,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 161,00164,0030,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 837 885791 961791 862847 2880,0000
Účtovný cash flow -20 07432 169-54 2081 138 2230,0000
Úročený dlh 2 484 2212 654 0492 615 02179 8890,0000
Úrokové krytie 3,3813,790,00000,00000,0000
Vlastné imanie 518 872524 719822 765844 7420,0000
Všetky záväzky 1 391 6261 409 1121 152 3151 004 3270,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 362 984387 7485 78217 4120,0000
Výsledok hospodárenia 10 26559 0274 26816 5640,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 26559 0274 26816 5640,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 39340 5363 34510 6980,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 5367 2733 0234 9350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 26454 4873 35715 2360,0000
Zásoby 30 84076 94213 4628 8220,0000
Záväzky 1 391 6261 409 1121 152 3151 004 3270,0000
Záväzky z obchodného styku 254 482376 612244 2710,00000,0000
Zisk pred zdanením 6 26454 4873 35715 2360,0000
Zmena EBIT 0,15143,540,67982,170,0000