Stavebné bytové družstvo Levoča

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 736 2323 836 4593 857 5763 766 2803 258 078
Aktivácia 1 1761 5182 0451 4781 858
Bankové úvery 1 928 0932 025 4682 075 7602 011 5211 395 444
Bežná likvidita III. stupeň 11,9910,7811,058,668,59
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 788
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,48-1,27-1,17-1,020,0685
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 14,9913,9114,5510,69-0,7474
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,102,842,732,581,90
Celkové tržby 289 847224 957209 543288 652194 801
Celkový dlh 2 824 7092 836 9672 822 0952 712 9472 132 797
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 578 307752 872864 219938 759289 242
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 349 7861 272 5961 211 5411 072 7621 106 202
Čistý cash flow 1 349 7861 272 5961 211 5411 072 762-77 074
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 6465 1249 61511 5016 305
Čistý zisk 2 0351 9835 8685 8131 592
Čistý zisk v minulom roku 1 9835 8685 8131 5926 852
Cudzie zdroje -911 523-999 492-1 035 481-1 053 333-1 125 281
Daň z príjmov 1 6412 0042 4884 2463 133
Daň z príjmov v minulom roku 2 0042 4884 2463 1333 406
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6412 0042 4884 2463 133
Dlhodobé bankové úvery 1 928 0932 025 4682 075 7602 011 5211 395 444
Dlhodobé pohľadávky 1 846 2221 924 7091 960 5471 884 7831 247 603
Dlhodobý dlh 1 928 0932 025 4682 075 7602 011 5211 395 444
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -674,91-743,26-766,15-527,05-646,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -681,84-743,26-766,15-527,05-645,91
Doba obratu aktív 8 7179 3049 4318 8238 604
Doba obratu pohľadávok 3 6323 9244 0273 8882 649
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 210,04221,79203,65235,09272,35
EBIT v minulom roku 5 1249 61511 5016 30511 983
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 6465 1249 61511 5016 305
EBITDA 9 72410 12714 211-4 59715 531
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 72410 12714 211-4 59715 531
Efektívna daňová sadzba 0,44640,50260,29780,42210,6631
Finančná páka 4,103,843,733,582,90
Finančné účty 1 349 7861 272 5961 211 5411 072 7621 106 202
Hrubá marža 0,49100,59720,64280,42480,6224
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 258 986140 321120 654262 124108 778
Krátkodobé pohľadávky -289 283-306 489-313 362-224 981-244 690
Krátkodobé záväzky 90 02791 45783 296100 351103 129
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 64 97167 56064 68480 3040,0000
Krytie dlhovej služby 10,028,9111,29-3,199,83
Materiál 0,00000,00000,00000,000021 161
Nákladové úroky 970,001 1371 2591 4421 580
Nákladové úroky v minulom roku 1 1371 2591 4421 5801 725
Náklady na predaný tovar 14 13916 17514 59633 18316 972
Neobežný majetok 810 876925 408976 2131 012 6151 125 014
Obežný majetok 2 925 3562 911 0512 881 3632 753 6652 130 276
Odpisy 3 9653 9653 9653 9657 930
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 9653 9653 9653 9653 965
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00003 965
Osobné náklady 115 503112 893109 241109 437101 346
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1141 040631,00572,001 409
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000020 5150,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000085 036
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 0005 9489 8339 7789 522
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81160,84040,81100,89250,8359
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 4,665,665,783,72-0,3957
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,191,231,121,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,151,191,081,11
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 8,638,468,126,89-0,5577
Pohľadávky z obchodného styku -292 253-306 489-313 362-224 981-244 581
Pohotová likvidita II. stupeň 11,7810,5610,788,458,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6753-0,7854-0,8547-0,981914,60
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 3921 119962,30743,94-48,78
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,51610,52800,53810,53410,4283
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75600,73950,73160,72030,6546
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,102,842,732,581,90
Pridaná hodnota 142 309134 335134 693122 623121 240
Rýchla likvidita I. stupeň 14,9913,9114,5510,6910,73
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 290,49280,14198,59-590,16137,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 290,49280,14198,59-590,16137,33
Služby 8 43410 53510 08422 56410 847
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 736 2323 836 4593 857 5763 766 2803 258 078
Spotreba materiálu… 6 8817 1586 55712 0977 983
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 928 0932 025 4682 075 7602 011 5211 395 444
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 1760,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 281 636216 127202 826279 195185 540
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 125 18865 61753 537123 38947 328
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 156 448150 510149 289155 806138 212
Účtovný cash flow 1 349 7861 272 5961 211 5411 072 762-77 074
Úročený dlh 1 928 0932 025 4682 075 7602 011 5211 395 444
Úrokové krytie 4,794,517,647,983,99
Vlastné imanie 911 523999 4921 035 4811 053 3331 125 281
Všetky záväzky 2 824 7092 836 9672 822 0952 712 9472 132 797
Výsledok hospodárenia 5 7596 16210 246-8 5627 601
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 7596 16210 246-8 5627 601
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 0351 9835 8685 8131 592
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 9835 8685 8131 5926 852
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 6763 9878 35610 0594 725
Zásoby 18 63120 23522 63721 10121 161
Záväzky 2 824 7092 836 9672 822 0952 712 9472 132 797
Záväzky z obchodného styku 64 97167 56064 68480 30485 459
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,0000423,00
Zisk pred zdanením 3 6763 9878 35610 0594 725
Zmena EBIT 0,90670,53290,83601,820,5262
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 125 18865 61753 537123 38947 328