TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 21 509 47122 215 50421 587 67719 766 20618 937 233
Aktivácia 4 318 5134 065 9933 611 5813 033 9903 772 305
Bežná likvidita III. stupeň 4,013,293,363,383,80
Časové rozlíšenie aktív 20 41918 97819 09917 39817 393
Časové rozlíšenie pasív 3 4163 57143 6526 2878 798
Celkové tržby 32 094 48634 096 16532 495 02229 412 95427 956 813
Celkový dlh 4 447 3405 327 7765 085 9084 741 4514 065 535
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 295 793-564 228-1 885 963-1 260 587-2 895 491
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 295 793564 2281 885 9631 260 5872 895 491
Čistý cash flow 731 565-1 321 735625 376-1 634 904-733 894
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 895 6921 233 7212 514 818956 9931 484 694
Čistý zisk 717 548969 3921 959 649675 5681 149 343
Čistý zisk v minulom roku 969 3921 959 649675 5681 149 3431 200 651
Cudzie zdroje -17 058 715-16 884 157-16 458 117-15 018 468-14 862 900
Daň z príjmov 178 144264 329555 094281 404335 340
Daň z príjmov v minulom roku 264 329555 094281 404335 340371 918
Daň z príjmov z bežnej činnosti 178 144264 329555 094281 404335 340
Dlhodobé pohľadávky 88 96086 33060 93174 74383 601
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 121,10123,54118,42123,0597,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 85,8276,4777,6482,1974,03
Doba obratu aktív 281,50273,89275,06279,55293,51
Doba obratu pohľadávok 122,26124,61119,19124,1098,55
Doba obratu zásob 12 47613 41614 55218 07917 259
Doba splácania záväzkov 12 37615 16318 03420 80117 738
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,9754,2855,2556,0250,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9 04710 73712 20115 43411 879
EBIT v minulom roku 1 233 7212 514 818956 9931 484 6941 572 588
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 895 6921 233 7212 514 818956 9931 484 694
EBITDA 5 403 9495 407 2306 528 4925 015 4225 413 771
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 403 9495 407 2306 528 4925 015 4225 413 771
Finančná páka 1,261,321,311,321,27
Finančné účty 1 295 793564 2281 885 9631 260 5872 895 491
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7931-0,7600-0,7624-0,7598-0,7849
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79310,76000,76240,75980,7849
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 731 5075 652 3156 750 3225 546 1125 698 602
Krátkodobé pohľadávky 9 253 03910 020 5469 293 7658 700 2086 274 791
Krátkodobé záväzky 3 512 4804 402 3234 335 8233 961 0593 235 480
Krytie dlhovej služby 1 5821 5141 204795,09614,57
Materiál 2 247 0622 201 9801 874 7221 747 3941 624 994
Nákladové úroky 0,00000,000075,0021,0011,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000075,0021,0011,0019,00
Náklady na predaný tovar 13 678 17614 474 43113 515 19113 007 29310 222 465
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 103 596105 97387 75769 50666 579
Neobežný majetok 7 310 3597 630 3736 829 1516 270 5986 517 761
Obežný majetok 14 178 69314 566 15314 739 42713 478 21012 402 079
Obrat aktív 1,301,331,331,311,24
Obrat neobežného majetku 3,823,884,194,123,61
Obrat obežného majetku 1,972,031,941,911,90
Odpisy 4 495 2644 165 3023 966 4844 049 5723 950 214
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 247 6322 082 6511 983 2422 024 7861 975 107
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 247 6322 082 6511 983 2422 024 7861 975 107
Osobné náklady 10 900 24811 478 87710 170 1079 296 2919 511 864
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 95412 88312 17411 76110 090
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3 3043 5902 9703 6533 275
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 567 7233 117 4592 933 5362 939 0362 166 883
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 212 8125 134 6945 926 1334 725 1405 099 557
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76670,75830,67220,72620,7115
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 137,23142,85172,41184,18200,80
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,321,491,381,41
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92340,96771,070,95920,9931
Pohľadávky z obchodného styku 6 557 8166 202 3836 093 2615 811 5794 776 626
Pohotová likvidita II. stupeň 3,012,412,562,522,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -23,3212,77-26,329,1920,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00008 338-77 853-66 718
Pridaná hodnota 14 216 45715 138 58215 130 08412 801 79213 368 771
Primárna platobná neschopnosť 0,39160,50260,48140,50570,4536
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36860,12810,43060,31770,8925
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,82300,98530,77900,94540,7510
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,82300,98530,77900,94540,7510
Služby 5 094 7905 425 4784 795 0724 741 2974 222 852
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 509 47122 215 50421 587 67719 766 20618 937 233
Spotreba materiálu… 12 456 09313 273 12712 344 59311 522 17410 180 401
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 4 318 5130,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 057 64029 732 40928 761 61326 077 16423 695 557
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 168 104127 189115 517269 399145 823
Tržby z predaja tovaru 159 620166 837134 617102 82793 837
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 729 91629 438 38328 511 47925 704 93823 455 897
Účtovný cash flow 731 565-1 321 735625 376-1 634 904-733 894
Úrokové krytie 0,00000,000033 53145 571134 972
Vlastné imanie 17 058 71516 884 15716 458 11715 018 46814 862 900
Všetky záväzky 4 447 3405 327 7765 085 9084 741 4514 065 535
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 0723 4164 7616 1057 449
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 344155,00587,00182,001 349
Výsledok hospodárenia 914 0751 270 3082 557 356977 9481 491 895
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 914 0751 270 3082 557 356977 9481 491 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 717 548969 3921 959 649675 5681 149 343
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 969 3921 959 649675 5681 149 3431 200 651
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 895 6921 233 7212 514 743956 9721 484 683
Zásoby 3 540 9013 895 0493 498 7683 442 6723 148 196
Záväzky 4 447 3405 327 7765 085 9084 741 4514 065 535
Záväzky z obchodného styku 2 567 7233 117 4592 933 5362 939 0362 166 883
Zisk pred zdanením 895 6921 233 7212 514 743956 9721 484 683
Zmena EBIT 0,72600,49062,630,64460,9441
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -342 210264 154100 650291 694475 062
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -342 210264 154100 650291 694475 062
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 162 71498 809120 169257 301117 485
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Projektovanie,výroba,inštalácia a opravy el.stroj,pristrojov
Investorská a inžinierska činnosť
Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických látok
Výroba konektorov, elektronických zariadení a káblových zväzkov
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Murárstvo
Podnikateľské poradenstvo
Výroba,montáž a opravy výrobkov,zariad. spotreb. elektroniky
Vzdelávanie dospelých v oblasti spracovania plastov, výroby kovových výrobkov,..
Výroba papiernická a polygrafická
Automatizované spracovanie údajov a poskytovanie software
Testovanie kvality konektorov, elektronických zariadení v káblových zväzkov
Výroba kovov a kovových výrobkov
Inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s výrobkami a zariad. spotrebnej elektroniky,telekomunikačnými..
Zriaďovanie a prevádzkovanie protipožiarnej jednotky
Natieračské práce
Maloobchodná činnosť s potravinárskym a priemyselným tovarom
Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu A, B1, E1.1, E2,..
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení ( lyžiarsky vlek )
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)..
Poskytovanie prác a služieb spojených s prenájmom nehnuteľností,bytov a nebytových..
Výroba a rozvod vody
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Technik požiarnej ochrany
Staviteľ
Výroba drevárska, výroba nábytku a ostatných výrobkov
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu