Univerzita Komenského v Bratislave

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -89 252 362-88 924 502-80 949 769-77 275 078-64 241 209
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 89 252 36288 924 50280 949 76977 275 07864 241 209
Čistý cash flow 327 8607 974 7343 674 69113 033 869744 950
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 470 4401 897 2983 542 24910 032 2902 455 661
Čistý zisk 5 399 7821 815 3053 468 9939 976 2512 444 636
Čistý zisk v minulom roku 1 815 3053 468 9939 976 2512 444 6361 532 831
Daň z príjmov 70 65781 99373 25556 03911 025
Daň z príjmov v minulom roku 81 99373 25556 03911 02546 686
Daň z príjmov z bežnej činnosti 70 65781 99373 25556 03911 025
Dlhodobé pohľadávky 4 8635 0635 4185 89511 299
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,4225,0929,7739,7036,55
EBIT v minulom roku 1 897 2983 542 24910 032 2902 455 6611 579 517
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 470 4401 897 2983 542 24910 032 2902 455 661
EBITDA 16 623 82014 988 42717 491 24425 140 12615 164 804
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 623 82014 988 42717 491 24425 140 12615 164 804
Finančné účty 89 252 36288 924 50280 949 76977 275 07864 241 209
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 623 82014 988 42717 491 24425 140 12615 164 804
Materiál 515 097493 989497 788376 784332 446
Odpisy 11 224 03813 173 12214 022 25115 163 87512 720 168
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 224 03813 173 12214 022 25115 163 87512 720 168
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 623 82014 988 42717 491 24425 140 12615 164 804
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,02070,53940,25920,95230,0522
Pohľadávky z obchodného styku 841 6281 016 2291 156 3511 488 8071 428 843
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 820 34714 785 13914 177 86513 686 93214 267 944
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 820 34714 785 13914 177 86513 686 93214 267 944
Účtovný cash flow 327 8607 974 7343 674 69113 033 869744 950
Výsledok hospodárenia 5 399 7821 815 3053 468 9939 976 2512 444 636
Výsledok hospodárenia po zdanení 5 399 7821 815 3053 468 9939 976 2512 444 636
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 1 815 3053 468 9939 976 2512 444 6361 532 831
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 5 399 7821 815 3053 468 9939 976 2512 444 636
Zásoby 1 245 6331 278 0991 270 9311 081 6731 037 919
Zisk pred zdanením 5 470 4401 897 2983 542 24910 032 2902 455 661
Zmena EBIT 2,880,53560,35314,091,55
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
Reklamná a propagačná činnosť
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality
Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, seminárov,..
Parkové a záhradné práce
Kopírovacie služby
Inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
Ekonomické poradenstvo
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacej činnosti
Výskum trhu a prieskum verejnej mienky
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Prevádzka knižnice
Poskytovanie prechodného ubytovania
Prevádzka anatomického múzea vrátane požičiavania exponátov
Polygrafická výroba
Organizačné poradenstvo v oblasti kontroly kvality
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkovanie parkovísk
Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej, informačnej a komunikačnej techniky
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Prevádzkovanie športových a regeneračných zariadení
Prevádzkovanie technologických zariadení v oblasti kontroly kvality
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Montáž, inštalácia, údržba, servis výpočtovej techniky a počítačových..
Pranie a žehlenie textílií
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských vzťahov
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
Poskytovanie závodného stravovania
Úradné meranie
Výskum, štúdie a analytický servis v technických vedách
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chémie
Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť personálnych poradcov
Automatizované spracovanie dát
Prednášková a vzdelávacia činnosť v oblasti spoločenských vzťahov
Prednášková a lektorská činnosť v oblasti sociálnoekonomických vied
Pohostinská činnosť
Vyučovanie anglického a slovenského jazyka
Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby