Žilinská univerzita v Žiline

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 814 349-27 880 825-29 191 437-25 766 154-16 136 715
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 814 34927 880 82529 191 43725 766 15416 136 715
Čistý cash flow -1 066 475-1 310 6123 425 2839 629 438-5 428 470
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 169 00490 7332 279 4043 107 5793 585 398
Čistý zisk 169 00490 7332 139 6483 107 5793 582 399
Čistý zisk v minulom roku 90 7332 139 6483 107 5793 582 3991 315 022
Daň z príjmov 0,00000,0000139 7560,00002 999
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000139 7560,00002 9996 142
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000139 7560,00002 999
Dlhodobé pohľadávky 0,00004 7194 3344 3587 055
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,2933,9122,2937,1238,28
EBIT v minulom roku 90 7332 279 4043 107 5793 585 3981 321 163
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 169 00490 7332 279 4043 107 5793 585 398
EBITDA 13 421 01414 427 40718 461 07321 484 31915 018 128
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 421 01414 427 40718 461 07321 484 31915 018 128
Finančné účty 26 814 34927 880 82529 191 43725 766 15416 136 715
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 421 01414 427 40718 461 07321 484 31915 018 128
Materiál 61 41951 98272 48952 54152 986
Odpisy 13 252 00914 336 67416 321 42618 376 74011 435 729
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 252 00914 336 67416 321 42618 376 74011 435 729
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 421 01414 427 40718 461 07321 484 31915 018 128
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,1762-0,23420,55841,70-0,9230
Pohľadávky z obchodného styku 651 581519 927374 610576 944616 774
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 053 2525 596 8466 134 2405 672 3765 881 588
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 053 2525 596 8466 134 2405 672 3765 881 588
Účtovný cash flow -1 066 475-1 310 6123 425 2839 629 438-5 428 470
Výsledok hospodárenia 169 00490 7332 139 6483 107 5793 582 399
Výsledok hospodárenia po zdanení 169 00490 7332 139 6483 107 5793 582 399
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 90 7332 139 6483 107 5793 582 3991 315 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 169 00490 7332 139 6483 107 5793 582 399
Zásoby 430 991466 959489 531474 685437 052
Zisk pred zdanením 169 00490 7332 279 4043 107 5793 585 398
Zmena EBIT 1,860,03980,73350,86672,71

Činnosti firmy
Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
Závodné stravovanie
Poradenská služba a dodávka programového vybavenia počítačov
Služby knižníc poskytované verejnosti
Organizovanie kurzov, školení, seminárov, konferencií a výstav
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Poskytovanie dátových služieb
Reprodukcia nahraných nosičov záznamu
Prevádzkovanie parkovísk
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkovanie športových a regeneračných zariadení
Prevádzka malých plavidiel
Faktoring a forfaiting
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a..
Polygrafické práce
Fotografické práce a zhotovovanie videozáznamov
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Prenájom tovaru osobnej potreby
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a športovej výstroje
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach (školské..
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Vydavateľská činnosť
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Kancelárske a sekretárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Podnikateľské poradenstvo
Služby súvisiace s databázami
Výskum verejnej mienky a trhu
Spracovanie údajov
Pilotovanie lietadiel
Technické testovanie, meranie a analýzy
Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
Činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov