Okresné stavebné bytové družstvo Martin

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 35 971 85736 820 90738 297 41439 474 54043 323 208
Aktivácia 283 291291 592281 207117 88754 375
Bankové úvery 7 321 4367 673 1637 628 0997 388 3997 787 823
Bežná likvidita III. stupeň 1,061,081,091,051,07
Bežné bankové úvery 2 197 2042 099 7862 030 5441 971 3722 043 309
Časové rozlíšenie aktív 107 870104 228110 351110 844114 368
Časové rozlíšenie pasív 1 115 5111 110 0011 078 4141 070 6741 089 329
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,983,032,852,742,37
Celkové tržby 3 133 2483 085 0343 497 7553 080 4903 238 025
Celkový dlh 26 093 34126 851 76927 556 61228 138 77729 704 688
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 365 630-2 706 422-2 191 890-1 676 559-922 891
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 687 06610 379 5859 819 9899 064 9588 710 714
Čistý cash flow 307 481559 596755 031354 244370 626
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 305 411338 050369 616413 736454 181
Čistý zisk 4 7724 4794 7854 5255 773
Čistý zisk v minulom roku 4 4794 7854 5255 7734 753
Cudzie zdroje -8 763 005-8 859 137-9 662 388-10 265 089-12 529 191
Daň z príjmov 3 2742 2325 6079 7222 716
Daň z príjmov v minulom roku 2 2325 6079 7222 7162 744
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2742 2325 6079 7222 716
Dlhodobé bankové úvery 5 124 2325 573 3775 597 5555 417 0275 744 514
Dlhodobé pohľadávky 15 891 39616 775 79717 489 75018 561 91820 240 859
Dlhodobý dlh 5 124 2325 573 3775 597 5555 417 0275 744 514
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 111,91148,87194,54170,48200,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -192,77-171,79-96,40-90,76-71,91
Doba obratu aktív 4 6814 8474 4234 9795 061
Doba obratu pohľadávok 2 1802 3572 2142 5122 565
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 995,53988,57867,76882,61784,80
EBIT v minulom roku 338 050369 616413 736454 181491 416
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 305 411338 050369 616413 736454 181
EBITDA 371 006424 304434 009470 701575 918
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 371 006424 304434 009470 701575 918
Efektívna daňová sadzba 0,40690,33260,53960,68240,3199
Finančná páka 4,104,163,963,853,46
Finančné účty 10 687 06610 379 5859 819 9899 064 9588 710 714
Hrubá marža 0,93600,94480,94120,92650,9316
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 420 065424 149504 900572 824637 391
Krátkodobé pohľadávky 860 0651 131 0041 684 6141 351 5811 714 559
Krátkodobé záväzky 7 651 1067 510 4157 514 4806 997 3386 717 438
Nákladové úroky 297 365331 339359 224399 489445 692
Nákladové úroky v minulom roku 331 339359 224399 489445 692483 919
Náklady na predaný tovar -127 408-141 901-131 21639 591107 615
Neobežný majetok 8 425 4608 430 2939 192 71010 385 23912 542 708
Obežný majetok 27 438 52728 286 38628 994 35328 978 45730 666 132
Odpisy 89 94886 11094 09299 446147 748
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 44 97443 05547 04649 72373 874
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 44 97443 05547 04649 72373 874
Osobné náklady 1 022 3201 013 4591 011 588819 295750 433
Ostatné náklady na finančnú činnosť 743,00655,00709,00477,00727,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 132 984937 2231 177 6271 114 562995 924
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 94 72090 58998 877103 971153 521
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,872,883,253,484,02
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,642,652,983,113,36
Pohľadávky z obchodného styku -1 481 536-1 305 125-834 774-719 573-615 502
Pohotová likvidita II. stupeň 1,061,081,091,051,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -28,50-15,83-12,80-28,98-33,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,031,692,100,88670,8316
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72540,72930,71950,71280,6857
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,983,032,852,742,37
Pridaná hodnota 2 932 5982 914 8863 291 9642 854 1223 016 564
Primárna platobná neschopnosť -0,7647-0,7181-1,41-1,55-1,62
Rýchla likvidita I. stupeň 0,97480,96820,92440,90290,8843
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 70,3363,2863,4959,7851,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 70,3363,2863,4959,7851,58
Služby 125 111118 564117 477123 678124 120
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 971 85736 820 90738 297 41439 474 54043 323 208
Spotreba materiálu… 30 77231 12732 51433 80037 870
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 321 4367 673 1637 628 0997 388 3997 787 823
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 283 2910,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 830 0912 773 2353 196 5482 945 0133 155 279
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 24 901250,0035 80051 30031 100
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 805 1902 772 9853 160 7482 893 7133 124 179
Účtovný cash flow 307 481559 596755 031354 244370 626
Úročený dlh 7 321 4367 673 1637 628 0997 388 3997 787 823
Úrokové krytie 1,031,021,031,041,02
Vlastné imanie 8 763 0058 859 1379 662 38810 265 08912 529 191
Všetky záväzky 26 093 34126 851 76927 556 61228 138 77729 704 688
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 115 5111 110 0011 078 4141 069 7111 089 329
Výsledok hospodárenia 305 957338 444369 878413 704453 919
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 305 957338 444369 878413 704453 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 7724 4794 7854 5255 773
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 4794 7854 5255 7734 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 0466 71110 39214 2478 489
Záväzky 26 093 34126 851 76927 556 61228 138 77729 704 688
Záväzky z obchodného styku 1 132 984937 2231 177 6271 114 562995 924
Zisk pred zdanením 8 0466 71110 39214 2478 489
Zmena EBIT 0,90340,91460,89340,91100,9242
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2,000,00005 8398 8515 351
Účtovné závierky