Bytové družstvo Spišská Nová Ves

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 30 370 77229 008 20627 100 27524 948 08123 344 782
Aktivácia 0,0000800,000,00000,0000921,00
Bankové úvery 16 940 33015 290 70413 854 74011 694 2928 814 441
Bežná likvidita III. stupeň 4,224,204,210,66680,7577
Bežné bankové úvery 0,00000,000013 71111 694 2928 814 441
Časové rozlíšenie aktív 5 29314 52812 6623 5493 470
Časové rozlíšenie pasív 55 96053 45852 4650,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,425,324,413,642,90
Celkové tržby 2 150 8192 051 6842 036 6192 258 1992 388 317
Celkový dlh 26 228 71824 373 19422 048 35319 566 21317 352 965
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 554 8056 245 9185 652 4623 939 1462 005 738
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 385 5259 044 7868 202 2787 755 1466 808 703
Čistý cash flow 340 739842 508447 132946 443442 157
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 96822 04230 69632 14132 478
Čistý zisk 7 16514 04721 11524 21422 901
Čistý zisk v minulom roku 14 04721 11524 21422 90159 545
Cudzie zdroje -4 086 094-4 581 554-4 999 457-5 381 868-5 991 817
Daň z príjmov 4 8037 5948 4156 0069 500
Daň z príjmov v minulom roku 7 5948 4156 0069 50017 891
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 8037 5948 4156 0069 500
Dlhodobé bankové úvery 16 940 33015 290 70413 841 0290,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 15 315 39412 051 88710 589 5069 485 9888 365 064
Dlhodobý dlh 16 940 33015 290 70413 841 0290,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 332,58717,27677,33441,75369,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 312,45695,76673,19438,55356,75
Doba obratu aktív 7 0876 7616 2675 8155 175
Doba obratu pohľadávok 3 9063 5263 1262 6532 224
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 590,28665,09603,31691,64556,50
EBIT v minulom roku 22 04230 69632 14132 47878 236
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 96822 04230 69632 14132 478
EBITDA 86 67899 93491 335109 498101 534
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 86 67899 93491 335109 498101 534
Finančná páka 7,436,335,424,643,90
Finančné účty 9 385 5259 044 7868 202 2787 755 1466 808 703
Hrubá marža 0,51670,53360,53330,49590,4906
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 217 2621 031 916990 1401 464 5031 526 554
Krátkodobé pohľadávky 1 425 3263 077 5252 928 8501 895 0811 668 349
Krátkodobé záväzky 2 529 7512 853 6342 608 7912 967 0962 510 552
Krytie dlhovej služby 1,551,861,7057,001 319
Materiál 89 16666 767121 281122 955100 234
Nákladové úroky 0,0000401,001 1661 92177,00
Nákladové úroky v minulom roku 401,001 1661 92177,00800,00
Náklady na predaný tovar 452 960471 213492 139445 909475 004
Neobežný majetok 4 150 0684 752 7135 245 6985 685 3626 398 962
Obežný majetok 26 215 41124 240 96521 841 91519 259 17016 942 350
Odpisy 68 16671 35076 57870 60456 768
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 34 08335 67538 28935 30228 384
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 34 08335 67538 28935 30228 384
Osobné náklady 1 061 3251 024 5931 032 4421 042 9271 102 432
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 55312 91813 38210 38716 980
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 9915 33227 5453 1104 074
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 402 6622 714 8642 490 8772 846 5122 398 295
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 75 33185 39797 69394 81879 669
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95500,93580,95050,93130,9409
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,051,071,051,071,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98390,99900,97941,011,01
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,21780,53800,28330,60440,2685
Pohľadávky z obchodného styku 1 339 0432 985 2512 910 9631 881 3311 609 436
Pohotová likvidita II. stupeň 4,184,174,170,65840,7488
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,99-5,44-11,18-5,69-13,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00002 101383,48492,685 742
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,55780,52710,51120,46870,3776
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86360,84020,81360,78430,7433
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,425,324,413,642,90
Pridaná hodnota 1 111 3041 094 8611 086 1681 119 9171 171 632
Primárna platobná neschopnosť 1,790,90940,85571,511,49
Rýchla likvidita I. stupeň 3,633,113,070,52900,6012
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 302,60243,89241,40178,69170,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 302,60243,89241,40178,69170,91
Služby 145 530114 316129 252111 529113 659
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 370 77229 008 20627 100 27524 948 08123 344 782
Spotreba materiálu… 307 430357 697362 887334 380362 266
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 940 33015 290 70413 854 74011 694 2928 814 441
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 132 8372 035 8582 020 6282 246 9672 365 599
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 568 573469 784442 321681 141718 963
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 564 2641 566 0741 578 3071 565 8261 646 636
Účtovný cash flow 340 739842 508447 132946 443442 157
Úročený dlh 16 940 33015 290 70413 854 74011 694 2928 814 441
Úrokové krytie 0,000054,9726,3316,73421,79
Vlastné imanie 4 086 0944 581 5544 999 4575 381 8685 991 817
Všetky záväzky 26 228 71824 373 19422 048 35319 566 21317 352 965
Výnosy budúcich období krátkodobé 55 96053 45852 4650,00000,0000
Výsledok hospodárenia 18 52329 62516 50739 23544 766
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 52329 62516 50739 23544 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 16514 04721 11524 21422 901
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 04721 11524 21422 90159 545
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 96821 64129 53030 22032 401
Zásoby 89 16666 767121 281122 955100 234
Záväzky 26 228 71824 373 19422 048 35319 566 21317 352 965
Záväzky z obchodného styku 2 402 6622 714 8642 490 8772 846 5122 398 295
Zisk pred zdanením 11 96821 64129 53030 22032 401
Zmena EBIT 0,54300,71810,95500,98960,4151
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 568 562468 743440 571680 800718 963
Účtovné závierky

Činnosti firmy
montáž,opravy a rekonštrukcie,vykonávanie revízií vyhradených zdvíhacích..
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
Podlahárstvo
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Skladovanie
Reklamné a marketingové služby
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu upratovacie služby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Prípravné práce k realizácii stavby
Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
Sklenárske práce
Montáž plastových výrobkov
Vodoinštalatérska činnosť
montáž,opravy meracej a regulačnej techniky
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Vedenie účtovníctva
Diagnostika kanalizačných potrubí
Čistenie kanalizačných systémov
Kúrenárstvo
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Čistiace a upratovacie služby
Administratívne služby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Zámočníctvo
Kopírovacie práce
Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických..
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného..
Správa nehnuteľností na základe kontraktu
Výroba kľúčov
nákup a predaj potravín,lahödok,zeleniny,tabaku,materiálu- náterové hmoty,lepidlá,podlahoviny,trubky..
Maliarske a natieračské práce
Revízia elektrických zariadení
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích..