Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 45 457 57139 922 91534 180 34831 524 55129 831 645
Aktivácia 891,000,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 21 160 92316 041 74910 796 2178 670 7696 846 083
Bežná likvidita III. stupeň 1,982,021,981,941,94
Časové rozlíšenie aktív 8 5655 1356 4533 7854 210
Časové rozlíšenie pasív 51 02648 48649 16949 64949 801
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,154,353,422,882,47
Celkové tržby 4 113 8554 347 4243 765 7944 152 7863 657 347
Celkový dlh 38 027 43032 417 41026 406 56623 372 32721 192 904
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 339 5874 480 021214 628-794 380-2 543 376
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 821 33611 561 72810 581 5899 465 1499 389 459
Čistý cash flow 259 608980 1391 116 44075 6901 096 805
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 2656 06314 71613 41221 001
Čistý zisk 2 1211 8102 5162 5673 558
Čistý zisk v minulom roku 1 8102 5162 5673 5583 381
Cudzie zdroje -7 379 115-7 457 019-7 724 613-8 102 575-8 588 940
Daň z príjmov -228,00-836,006 2613 9759 457
Daň z príjmov v minulom roku -836,006 2613 9759 4572 394
Daň z príjmov z bežnej činnosti -228,00-836,006 2613 9759 457
Dlhodobé bankové úvery 21 160 92316 041 74910 796 2178 670 7696 846 083
Dlhodobé pohľadávky 20 783 82615 585 36810 268 5818 053 3126 136 719
Dlhodobý dlh 21 160 92316 041 74910 796 2178 670 7696 846 083
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 5611 4681 5791 8231 885
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 5581 4611 5601 7781 803
Doba obratu aktív 11 82110 1919 0069 2659 487
Doba obratu pohľadávok 6 9655 4464 2844 1903 837
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 3332 1852 1972 3692 507
EBIT v minulom roku 6 06314 71613 41221 00115 003
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 2656 06314 71613 41221 001
EBITDA 68 15976 68488 12483 292108 079
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 15976 68488 12483 292108 079
Efektívna daňová sadzba -0,1204-0,85830,71330,60760,7266
Finančná páka 6,165,354,423,893,47
Finančné účty 11 821 33611 561 72810 581 5899 465 1499 389 459
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 336 5505 778 2284 710 1755 756 7334 854 722
Krátkodobé pohľadávky 6 002 3095 749 2185 991 3996 202 6415 928 270
Krátkodobé záväzky 8 970 7878 558 6018 338 5628 058 7877 883 817
Krytie dlhovej služby 1,291,431,601,471,87
Materiál 44 14184 82265 55469 70163 526
Nákladové úroky 4 3725 0895 9396 8707 986
Nákladové úroky v minulom roku 5 0895 9396 8707 9869 228
Náklady na predaný tovar 248 108291 628273 499131 894132 657
Neobežný majetok 6 797 3946 936 6447 266 7727 729 9638 309 461
Obežný majetok 38 651 61232 981 13626 907 12323 790 80321 517 974
Odpisy 31 52839 52841 57042 02445 932
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 76419 76420 78521 01222 966
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 76419 76420 78521 01222 966
Osobné náklady 1 123 9151 085 1001 055 6721 061 234999 092
Ostatné náklady na finančnú činnosť 41 35343 81146 77750 65856 872
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9 74011 41713 88816 18510 663
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 800 7528 449 9678 182 9347 979 5317 780 821
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 33 64941 33844 08644 59149 490
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97260,95330,94960,95610,9843
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,031,051,051,051,02
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,001,011,011,010,9713
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,18500,68540,80600,06090,9557
Pohľadávky z obchodného styku 5 991 4065 723 0245 921 5506 048 5675 669 746
Pohotová likvidita II. stupeň 1,982,011,981,931,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -28,42-7,61-6,92-107,05-7,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 59,38192,60187,9811,02137,34
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83650,81200,77260,74140,7104
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,154,353,422,882,47
Pridaná hodnota 1 155 5211 138 3021 111 7291 109 9801 015 030
Primárna platobná neschopnosť 1,471,481,381,321,37
Rýchla likvidita I. stupeň 1,311,341,261,171,18
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 557,92422,74299,65280,61196,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 557,92422,74299,65280,61196,09
Služby 116 384107 609112 44889 925103 205
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45 457 57139 922 91534 180 34831 524 55129 831 645
Spotreba materiálu… 132 615184 019161 05141 96929 452
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 21 160 92316 041 74910 796 2178 670 7696 846 083
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 891,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 053 6314 296 8993 712 6984 095 8313 544 113
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 650 0022 866 9692 327 4702 853 9572 396 426
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 403 6291 429 9301 385 2281 241 8741 147 687
Účtovný cash flow 259 608980 1391 116 44075 6901 096 805
Úročený dlh 21 160 92316 041 74910 796 2178 670 7696 846 083
Úrokové krytie 1,431,192,481,952,63
Vlastné imanie 7 379 1157 457 0197 724 6138 102 5758 588 940
Všetky záväzky 38 027 43032 417 41026 406 56623 372 32721 192 904
Výnosy budúcich období krátkodobé 48 38348 48649 16949 64949 801
Výsledok hospodárenia 37 33537 78747 01246 92865 567
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 37 33537 78747 01246 92865 567
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 1211 8102 5162 5673 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 8102 5162 5673 5583 381
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 893974,008 7776 54213 015
Zásoby 44 14184 82265 55469 70163 526
Záväzky 38 027 43032 417 41026 406 56623 372 32721 192 904
Záväzky z obchodného styku 8 800 7528 449 9678 182 9347 979 5317 780 821
Zisk pred zdanením 1 893974,008 7776 54213 015
Zmena EBIT 1,030,41201,100,63861,40
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 649 2982 866 3382 327 0122 848 2972 393 006
Účtovné závierky