VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 309 403 6231 306 164 0591 340 682 1621 336 643 2611 228 221 397
Aktivácia 44 187905 072838 203999 4081 256 951
Bankové úvery 190 519 153206 519 153221 519 153235 519 153235 519 153
Bežné bankové úvery 17 000 00016 000 00015 000 00014 000 0000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 378 8731 353 7363 415 5673 313 71891 294
Časové rozlíšenie pasív 401 905 270400 515 482405 932 617402 908 181283 898 352
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,23-0,66180,57622,46-0,5666
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,031,031,091,071,10
Celkové tržby 122 144 466116 835 744102 166 89698 917 53191 939 481
Celkový dlh 460 269 750460 190 963488 420 858483 689 203494 489 211
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 166 981 398154 271 108157 901 543183 942 280212 966 830
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 537 75552 248 04563 617 61051 576 87322 552 323
Čistý cash flow -28 710 290-11 369 56512 040 73729 024 550-14 202 317
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 278 49213 352 60413 925 8898 893 9426 191 705
Čistý zisk 4 321 0472 414 4613 500 4471 208 640922 698
Čistý zisk v minulom roku 2 414 4613 500 4471 208 640922 6982 175 316
Cudzie zdroje -447 228 603-445 457 614-446 328 687-450 045 877-449 833 834
Daň z príjmov 5 605 0357 318 8906 573 7923 734 462-337 468
Daň z príjmov v minulom roku 7 318 8906 573 7923 734 462-337 4689 788 699
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 605 0357 318 8906 573 7923 734 462-337 468
Dlhodobé bankové úvery 173 519 153190 519 153206 519 153221 519 153235 519 153
Dlhodobé pohľadávky 3 020 0672 197 56210 656 3639 787 6139 776 889
Dlhodobý dlh 173 519 153190 519 153206 519 153221 519 153235 519 153
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 357,51365,22427,24453,2855,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,6031,9043,5758,6535,94
Doba obratu aktív 4 0834 3075 1615 4155 283
Doba obratu pohľadávok 366,92372,47468,27492,9397,31
Doba obratu zásob 77,3237,88115,30202,7233,34
Doba splácania záväzkov 10 845953,813 2063 0651 069
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,7556,6580,4547,79107,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10 148871,302 8422 5441 018
EBIT v minulom roku 13 352 60413 925 8898 893 9426 191 70518 549 836
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 278 49213 352 60413 925 8898 893 9426 191 705
EBITDA 93 965 73774 089 72973 425 02580 588 24563 552 338
EBITDA marža 0,76930,63410,71870,81470,6912
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 93 965 73774 089 72973 425 02580 588 24563 552 338
Efektívna daňová sadzba 0,56470,75190,65250,7555-0,5766
Finančná páka 2,932,933,002,972,73
Finančné účty 23 537 75552 248 04563 617 61051 576 87322 552 323
Hrubá marža 0,59320,56580,59050,55210,4922
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 94 152 63374 117 85773 750 62780 712 54864 154 438
Krátkodobé pohľadávky 114 642 837110 764 802110 981 944111 883 14712 845 363
Krátkodobé záväzky 23 329 15817 181 06020 897 36211 796 20525 064 397
Materiál 166 330682 257751 611780 206782 152
Nákladové úroky 3 352 4103 619 2533 851 6503 950 8405 606 475
Nákladové úroky v minulom roku 3 619 2533 851 6503 950 8405 606 4756 585 821
Náklady na predaný tovar 44 078 31844 601 92134 479 16435 485 69939 604 276
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 785 1446 574 8102 379 3071 404 7708 561 761
Neobežný majetok 1 166 657 7611 138 917 6571 151 259 0671 159 301 7041 182 173 376
Obežný majetok 141 366 989165 892 666186 007 528174 027 83945 956 727
Obrat obežného majetku 0,82800,66730,50970,51771,85
Obrat zásob 4,729,643,171,8010,95
Odpisy 80 711 35560 862 06259 533 69671 218 69057 717 150
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 42 522 65130 431 03129 766 84835 609 34528 858 575
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 38 188 70430 431 03129 766 84835 609 34528 858 575
Osobné náklady 15 435 54313 528 62414 397 63112 642 54410 768 407
Ostatné náklady na finančnú činnosť 37 98617 00216 62217 20550 768
Ostatné záväzky z obchodného styku 21 768 73015 434 90315 902 0425 972 79215 650 381
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 85 032 40263 276 52363 034 14372 427 33058 639 848
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 92,2810,0525,3638,875,29
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,694,894,194,324,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75360,88860,81610,65120,6608
Pohľadávky z obchodného styku 9 172 4899 673 54711 317 58714 475 4448 356 238
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,5839,18-37,07-15,5131,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -8,56-3,143,137,35-2,53
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,031,031,091,071,10
Pridaná hodnota 72 454 69866 101 43160 334 02854 607 57345 253 071
Primárna platobná neschopnosť 2,381,621,640,67632,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,906,216,656,007,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,906,216,656,007,78
Služby 41 809 80737 414 42631 767 73933 958 63631 443 397
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 309 403 6231 306 164 0591 340 682 1621 336 643 2611 228 221 397
Spotreba materiálu… 1 527 5541 517 7571 170 3211 121 701856 069
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 190 519 153206 519 153221 519 153235 519 153235 519 153
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 44 1870,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 117 158 265110 720 63394 984 30490 164 02685 183 781
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 112 44122 565171 11270 754326 434
Tržby z predaja tovaru 4 112 1857 825 5793 786 9643 012 12110 237 953
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 112 933 639102 872 48991 026 22887 081 15174 619 394
Účtovný cash flow -28 710 290-11 369 56512 040 73729 024 550-14 202 317
Úročený dlh 190 519 153206 519 153221 519 153235 519 153235 519 153
Úrokové krytie 3,963,693,622,251,10
Vlastné imanie 447 228 603445 457 614446 328 687450 045 877449 833 834
Všetky záväzky 460 269 750460 190 963488 420 858483 689 203494 489 211
Výnosy budúcich období dlhodobé 398 248 616396 853 748399 622 823399 126 968279 996 561
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 647 9223 652 2696 289 0073 770 4183 901 791
Výsledok hospodárenia 13 129 56813 203 27513 814 8578 558 5665 973 003
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 129 56813 203 27513 814 8578 558 5665 973 003
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 321 0472 414 4613 500 4471 208 640922 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 414 4613 500 4471 208 640922 6982 175 316
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 926 0829 733 35110 074 2394 943 102585 230
Zásoby 166 330682 257751 611780 206782 152
Záväzky 460 269 750460 190 963488 420 858483 689 203494 489 211
Záväzky z obchodného styku 21 830 21915 694 81218 528 7999 790 09523 883 508
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 61 489259 9099 50573 953304 384
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00002 617 2523 743 3507 928 743
Zisk pred zdanením 9 926 0829 733 35110 074 2394 943 102585 230
Zmena EBIT 0,99450,95881,571,440,3338
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 237 25546 957247 584881 743188 619
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - vodohospodárske..
Investorská činnosť v stavebníctve Inžinierska činnosť..
Geodetické a kartografické práce
Konzultačná, expertízna činnosť v oblasti vodného hospodárstva a životného..
Zemné práce
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Výkon činnosti stavebného dozoru na inžinierske stavby - mosty, tunely
Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná a propagačná činnosť
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami
Konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
Pilčícke práce
Verejné obstarávanie
Zememeračské práce
Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov)
Vykonávanie priemyselných stavieb
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Výkon činnosti stavebného dozoru na inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
Výskumné a prieskumné práce vodohospodárskych a dopravných stavieb
Požičiavanie motorových vozidiel
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - dopravné..
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Upratovacie služby
Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
Reprografická a kníhviazačská činnosť spojená s výkonmi reprografickej a..
Poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje..
Realitná kancelária
Technik požiarnej ochrany
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, mechanizmov a energetických zariadení
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Sadovnícke práce a úprava zelene
Prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení, organizovanie kultúrnych..
Obstarávateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve
Automatizované spracovanie údajov
Vodoinštalatérstvo
Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
Prevádzka malých plavidiel
Prípravné práce pre stavbu
Poskytovanie software - predaj hotových výrobkov na základe dohody s autorom
Vykonávanie prác v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia /vodohospodárske,..
Výkon činnosti stavebného dozoru na:pozemné stavbyinžinierske stavby - vodohospodárske..
Výkon činnosti stavebného dozoru na: inžinierske stavby - vodohospodárske stavby;..