Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Baňa Nováky, odštepný závod

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!